3.2 Útflutningur Fjarðaáls

Vísir 3.2 - Útflutningur Fjarðaáls

 

Hér er fylgst með útflutningi Alcoa Fjarðaáls og hlutfalli hans af heildarútflutningi frá Íslandi.


Niðurstöður


 

Tafla 1. Heildarútflutningur Fjarðaáls sem hlutfall af heildarútflutningi frá Íslandi

 Ár Heildarútflutningur frá Fjarðaáli
(milljarðar króna)
Heildarútflutningur frá Íslandi
(milljarðar króna)
Heildarútflutningur Fjarðaáls sem hlutfall af heildaútflutningi frá Íslandi
(%)
 2008  73  466,9  15,6
 2009  74  500,9  14,8
 2010  94  561,0  16,8
 2011  95  620,1  15,3
 2012  99  633,0  15,6
 2013  95  610,7  15,6
 2014  91,5  590,5  15,7
 2015  92,1  626,1  14,7
 2016  71,2  537,4  13,2
 2017  81,2   519,6  15,6
 2018  89,0  602,1  14,7

 


Tafla 2:  Nettó útflutningur Fjarðaáls sem hlutfall af árlegum útflutningi frá Íslandi.

Ár
Viðskipti Fjarðaáls við íslenska aðila  (millj. kr.)
Heildarútflutningur frá Íslandi (millj. kr.)
Nettó útflutningur Fjarðaálsa (%)
 2007 6.102 305.096 2,0
 2008 30.346 466.859 6,5
 2009 28.333 500.855 5,7
 2010 31.000 561.032 5,5
 2011 33.000 620.127 5,3
 2012 38.000 633.029 6,0
 2013 33.000 610.692 5,4
 2014 28.400 590.502 4,8
 2015 33.800 626.092 5,4
 2016 27.500 537.445 5,1
 2017 29.100  519.612
5,6 
 2018 31.500
602.102
5,2

a: Reiknað sem hlutfall viðskipta Fjarðaáls við íslenska aðila af heildarútflutningi frá Íslandi.

Hrágögn í excel

Uppfært:  18. júní 2019
Heimildir:  Alcoa Fjarðaál (2019) Samfélagsskýrsla Alcoa Fjarðaáls. Sótt á vef 18.6.2019 á slóðina http://alcoa.samfelagsskyrsla.is/efnahagur

Hagstofa Íslands. Gögn sótt á vef 18.6.2019 á slóðina

  • https://px.hagstofa.is:443/pxis/sq/e482f5dc-599b-47d5-b763-335a0d838abb
  • https://px.hagstofa.is:443/pxis/sq/2abde0da-504f-40f5-825b-56e7af292ed5Vöktunaráætlun


Hvað er mælt ?
Heildarútflutningur Fjarðaáls sem hlutfall af heildarútflutningi frá Íslandi.

Áætlun um vöktun
Upplýsingum er safnað árlega.

Markmið
Markmið á ekki við. Verður vaktað og upplýsingum miðlað.

Mögulegar viðbragsaðgerðir

Einungis er um vöktun að ræða.

Breytingar á vísi

Á ársfundi verkefnisins 3. maí 2016 var eftirfarandi breyting samþykkt á vöktunaráætlun vísisins.

Hvað er mælt?

Texti fyrir breytingu
Texti eftir breytingu
Nettó útflutningur Fjarðaáls sem hlutfall af árlegum útflutningi frá Íslandi (krónur á ári). Heildarútflutningur Fjarðaáls sem hlutfall af heildarútflutningi frá Íslandi. 
Rökstuðningur

Ágústa Björnsdóttir sérfræðingur hjá Alcoa Fjarðaál talaði fyrir þessari breytingu á ársfundi verkefnisins 2015. Hugtakið nettó útflutningur er hvergi skilgreint en Það næsta sem hægt er að nálgast þetta og skilja hugtakið er að um sé að ræða viðskipti Fjarðaáls við innlenda aðila. Með því að deila þessari tölu upp í heildarvöruútflutning á Íslandi eru bornar saman ólíkar tölur. Í hópavinnu á ársfundi 2015 var tillagan rædd og niðurstaðan að vísa henni til stýrihóps sem ákvað að leggja hana fyrir ársfund.Í fjórða áfanga sjálfbærniverkefnisins var ákveðið að breyta númerum sjálfbærnivísanna.  Þessi vísir var upphaflega númer 11.1 og er fjallað um hann undir því númeri í áfangaskýrslum verkefnisins frá 2004 og 2005.


 

Forsendur fyrir vali á vísi

Gert er ráð fyrir að Fjarðaál framleiði árlega 346 þúsund tonn af áli til útflutnings. Áhrif álframleiðslunnar á útflutning frá Íslandi og vöruskiptajöfnuð landsins geta orðið umtalsverð. Með því að fylgjast með áhrifum útflutnings Fjarðaáls á viðskiptajöfnuð fást vísbendingar um langtíma efnahagsleg áhrif álversins á landsvísu.

Grunnástand


Árið 2003 var viðskiptahalli á Íslandi, og hafði verið síðan árið 1996.

Árlegur vöruflutningur milli landa árið 2003

Ár Útflutningur (í milljónum króna) % af útflutningi frá Fjarðaáli Innflutningur (milljónir króna) Viðskiptajöfnuður (milljónir króna)
2003 182.580 0 216.525 -33.945

Heimild: Hagstofa Íslands, 2003