3.4 Magn vöru og þjónustu framleitt á Íslandi

Vísir 3.4 - Magn vöru og þjónustu framleitt á ÍslandiVísir 3.4 Magn vöru og þjónustu framleitt á ÍslandiHér má sjá hve stórt hlutfall aðkeyptrar vöru og þjónustu til Alcoa Fjarðaáls  og Landsvirkjunar er keypt af innlendum aðilum.Niðurstöður


Tafla 1:  Hlutfall keyptrar vöru og þjónustu á Íslandi af heildar vöru- og þjónustukaupum.

 Ár \ Fyrirtæki
 Alcoa Fjarðaál
 Landsvirkjun
 2007 79% 75%
 2008 75% 68%
 2009 72% 73%
 2010 76% 75%
 2011 75% 77%
 2012 76% 74%
 2013 76% 74%
 2014 76%
74%
 2015 65%
46%
 2016   66%
 2017   65% 
 2018   61%


Becthel skilaði inn upplýsingum um heildarkostnað vegna kaupa á vöru og þjónustu árið 2005. Samtals 32,2% er kostnaður vegna vöru og þjónustu sem keypt hefur verið af íslenskum aðilum. Ekki er hægt að nálgast svipaðar upplýsingar hjá verktökum Kárahnjúkavirkjunar.

Uppfært: 30. apríl 2019

Heimild: Alcoa Fjarðaál 2012-2015, Landsvirkjun 2019 og Bechtel 2008

Vöktunaráætlun


Hvað er mælt?
Hlutfall vöru  og þjónustu (mælt í verðgildi í íslenskum krónum) sem Fjarðaál, Landsvirkjun og undirverktakar kaupa á Íslandi. (Áhrif framkvæmda: bein).

Áætlun um vöktun
Fjármálateymi Fjarðaáls og fjármálasvið Landsvirkjunar munu safna þessum upplýsingum árlega fyrir rekstartímann og óska eftir gögnum frá verktökum þar sem það er mögulegt.

Markmið
Alcoa, Landsvirkjun og verktakar hafa öll þá stefnu að taka hagstæðasta tilboði þegar aðföng eru keypt.  Því er ekki viðeigandi að setja töluleg markmið en upplýsingum verður safnað og þeim miðlað.

Mögulegar viðbragsaðgerðir

Einungis er um vöktun að ræða.

Uppfært:  18.7.2016

Breytingar á vísi

Í fjórða áfanga sjálfbærniverkefnisins var ákveðið að breyta númerum sjálfbærnivísanna.  Þessi vísir var upphaflega númer 14.2 og er fjallað um hann undir því númeri í áfangaskýrslum verkefnisins frá 2004 og 2005.

Upprunalegur mælikvarði var:  "Hlutfall vöru og þjónustu (mælt í verðgildi í íslenskum krónum) sem Fjarðaál og Landsvirkjun kaupa af fyrirtækjum á Austurlandi og það hlutfall sem keypt er á Íslandi.  Í þriðja áfanga var mælikvarðanum breytt þannig að "Austurland" var fjarlægt úr heiti vísis og mælikvarða.  Ástæðan var sú að ekki var raunhæft að flokka á milli aðfanga á Íslandi og þeirra sem koma frá Austurlandi sérstaklega.

Grunnástand

 

Tafla 1.  Hlutfall keyptrar vöru og þjónustu á Íslandi af heildar vöru- og þjónustukaupum.

   Alcoa Fjarðaál
Landsvirkjun
 2007  79%  75%

Forsendur fyrir vali á vísi


Tilkoma Fjarðaáls og Fljótsdalsstöðvar gæti haft umtalsverð jákvæð áhrif á íslenskt hagkerfi vegna kaupa á aðföngum, bæði vörum og þjónustu, frá íslenskum fyrirtækjum á Austurlandi og annars staðar. Margar starfsgreinar gætu þannig hagnast á framkvæmdunum bæði á byggingar- og rekstrartíma virkjunar og álvers. Ef of stór hluti tekna kemur frá sama aðila getur það dregið úr stöðugleika. Með því að fylgjast með þessari veltuaukningu er hægt að meta hversu mikið aðrar starfsgreinar treysta á viðskipti sem tengjast starfsemi fyritækjanna, sem getur verið vísbending um sjálfbærni efnahagskerfisins.