1.13 Atvinnuleysi

Vísir 1.13 - Atvinnuleysi


Hér eru birtar niðurstöður mælinga á atvinnuleysi á Austurlandi samanborið við höfuðborgarsvæðið, landsbyggðir og landið alltNiðurstöður

Hlutfall atvinnulausra á Austurlandi og Íslandi

Hlutfall atvinnulausra á Austurlandi og Íslandi

Mynd 1. Meðalatvinnuleysi á Austurlandi samanborið við landið allt, höfuðborgarsvæði og landsbyggð 2000 - 2018.


Hlutfall atvinnulausra eftir kyni og búsetuMynd 2. Meðalatvinnuleysi á Austurlandi og Íslandi eftir kyni 2000 - 2018.

Uppfært: 20. maí 2019
Heimild: Vinnumálastofnun - Atvinnuleyistölur í excelskjölum. Sótt 20.5.19  af https://vinnumalastofnun.is/media/2252/atvleysi-mannafli-sveitfel-arleg-samantekt-nytt.xlsx


Vöktunaráætlun og markmið


Hvað er mælt?

Hlutfall atvinnulausra á Austurlandi og Íslandi. (Áhrif framkvæmda: óbein)


Áætlun um vöktun

Vinnumálastofnun safnar þessum upplýsingum mánaðarlega.


Markmið

Hlutfall atvinnulausra á Austurlandi lægra eða jafnt hlutfalli á landsvísu.

Mögulegar viðbragðsaðgerðir

Á ekki við. Einungis er um vöktun að ræða.

Breytingar á vísi

Í fjórða áfanga verkefnisins var ákveðið að breyta númerum sjálfbærnivísanna.  Þessi vísir var upphaflega númer 12.2 og má finna umfjöllun um hann undir því númeri í áfangaskýrslum verkefnisins frá 2004 og 2005.

Forsendur fyrir vali á vísi


Langtíma atvinnuleysi getur skapað margvíslegan félagslegan og efnahagslegan vanda. Samfélög reyna því flest að forðast löng tímabil þar sem atvinnuleysi er mikið enda er slíkt ástand ekki æskilegt frá sjónarhóli sjálfbærrar þróunar. Þau störf sem framkvæmdirnar á Austurlandi skapa munu setja af stað keðjuverkun sem getur leitt til talsverðra breytinga á vinnumarkaði svæðisins og þetta gæti haft áhrif á atvinnuleysistölur. Ekki er þó augljóst að ný störf dragi úr atvinnuleysi. Áður hefur stöðnun á vinnumarkaði fremur leitt til brottflutnings fólks af svæðinu og þangað sem meiri vinnu er að finna, frekar en langtíma atvinnuleysis. Þá er einnig sá möguleiki fyrir hendi, t.d. ef ekki er jafnvægi í þeim fjölda starfa sem skapast fyrir karla og konur (hvort sem um er að ræða bein eða afleidd störf), að atvinnuleysi aukist þrátt fyrir fjölgun starfa.

Grunnástand

Eins og myndin sínir hefur atvinnuleysi yfirleitt verið minna á Austurlandi en á Íslandi í heild síðan 1992.  Fyrir þann tíma var atvinnuleysi hins vegar oftast meira á Austurlandi en á landsvísu.