1.14 Tekjur íbúa

Vísir 1.14 - Tekjur íbúa

Hér eru annars vegar meðallaun á Austurlandi borin saman við meðallaun á Íslandi og hins vegar eru laun starfsfólks Fjarðaáls og Landsvirkjunar skoðuð í samanburði við meðallaun á Íslandi.


Niðurstöður

a. Meðaltekjur á Austurlandi samanbornar við meðaltekjur á Íslandi annars vegar og uppreiknað miðað við vísitölu neysluverðs hins vegar.

MeðaltekjurMeðaltekjur á Austurlandi samanbornar við meðaltekjur á Íslandi uppreiknað miðað við vísitölu neysluverðsMyndir: Meðaltekjur í þúsundum króna  á Austurlandi samanborið við landið allt.  Upplýsingarnar eru fengnar úr skattgrunnskrá. Í skránni eru reiknaðar meðal­atvinnu­tekjur á alla Íslendinga, 16 ára og eldri. Annars vegar rauntekjur og hins vegar reiknað út frá vísitölu neysluverðs með grunn 2001. Í hrágögnum er hægt að nálgast allar tölur.

Uppfært 20.3.2018 endurskoðað 8.8.2018
Heimild: Hagstofa Íslands, Vefur Ríkisskattstjóra Sótt mars 2018

https://www.rsk.is/fagadilar/stadtolur-skatta/alagning-einstaklinga/

Hrágögn í excel  
b. Meðaltekjur starfsfólks Fjarðaáls og Landsvirkjunar í samanburði við aðrar atvinnugreinar á Austurlandi og Íslandi.

Ekki liggja fyrir upplýsingar um meðaltekjur í einstaka atvinnugreinum á Austurlandi að svo stöddu og því er hér aðeins um heildar samanburð að ræða. Í töflu 1 má sjá þróun í launatekjum á undanförnum árum.

 

Tafla 1. Meðalárslaun starfsfólks Fjarðaáls og Landsvirkjunar í samanburði við meðaltekjur fullvinnandi á Íslandi (milljónir króna).

  Ísland
Alcoa Fjarðaál
Fljótsdalsstöð
 2007 5,1 5,9
7,3
 2008 5,4
6,8
7,7
 2009 5,1
7,2
7,9
 2010 5,3
6,9
8,6
 2011 5,6
7,4
8,9
 2012 6,1
8,0
7,9
 2013 6,7
8,3
8,3
 2014 7,0
8,2
8,9
 2015 7,6 8,6 10,4
 2016 8,0 8,6 10,7
 2017 8,5 8,7  10,0 

Uppfært: 2.2.2018 og 24.9.2018

Heimildir: 

 • Alcoa Fjarðaál (2018)
 • Landsvirkjun (2010 - 2018)
 • Hagstofa Íslands. Sótt 24.9.2018 á:

  http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__launogtekjur__1_laun__1_laun/VIN02003.px/table/tableViewLayout1/?rxid=e638b4eb-acfa-4792-96ae-d1c8b82fd28e


Vöktunaráætlun og markmið


Hvað er mælt?

 1. Meðaltekjur á Austurlandi bornar saman við meðaltekjur á landsvísu. (Áhrif framkvæmd: afleidd).

 2. Meðaltekjur starfsfólks Fjarðaáls og Landsvirkjunar í samanburði við aðrar atvinnugreinar á Austurlandi og Íslandi. (Áhrif framkvæmda: bein).

Áætlun um vöktun

 1. Hagstofa Íslands birtir reglulega upplýsingar um meðaltekjur á landsvísu, skipt niður eftir landssvæðum.
 2. Starfsmannasvið Landsvirkjunar og fjármálateymi Fjarðaáls safna þessum upplýsingum.

Markmið

 1. Jafnt eða hærra en meðaltal á landsvísu.
 2. Jafnt eða hærra en meðaltekjur í öðrum atvinnugreinum á Austurlandi.
Mögulegar viðbragðsaðgerðir

Á ekki við. Einungis er um vöktun að ræða.

Breytingar á vísi

Í fjórða áfanga sjálfbærniverkefnisins var ákveðið að breyta númerum sjálfbærnivísanna. Þessi vísir var upphaflega númer 6.1 og er fjallað um hann undir því númeri í áfangaskýrslum verkefnisins 2004 og 2005.

Forsendur fyrir vali á vísi

Meðaltekjur eru gagnlegur vísir til að bera saman fjárhagslega velferð á mismunandi svæðum. Fljótsdalsstöð og Fjarðaál eru líkleg til að hafa áhrif á meðaltekjur á Austurlandi. Starfsfólk og fjölskyldur þeirra fá beinar tekjur frá fyrirtækjunum. En áhrif fyrirtækjanna á tekjur á svæðinu verða einnig óbein þar sem fjölmörg afleidd störf skapast innan svæðisins.

Grunnástand

   2007
 Ísland  5,1
 Fjarðaál  5,9
 Fljótsdalsstöð  7,3