1.15 Fasteignaverð

Vísir 1.15 - Fasteignaverð

Samfélag - FáskrúðsfjörðurHér er fylgst með þróun fasteignaverðs og fjölda kaupsamninga á Austurlandi í samanburði við landið allt.

Niðurstöður

Þróun fasteignaverðs á Austurlandi á árunum 2001 - 2018 í samanburði við landið allt, landsbyggðina og höfuðborgarsvæðið

Mynd 1. Þróun fasteignaverðs á Austurlandi á árunum 2001 - 2018 í samanburði við landið allt, landsbyggðina og höfuðborgarsvæðið uppreiknað miðað við vísitölu neysluverðs 2018.


 Fjöldi kaupsamninga sem hlutfall af fjölda kaupsamninga á árinu 2001; Austurland, landsbyggðin, höfuðborgarsvæðið og landið allt

Mynd 2. Fjöldi kaupsamninga sem hlutfall af fjölda kaupsamninga á árinu 2001; Austurland, landsbyggðin, höfuðborgarsvæðið og landið allt.

 

Hlutfall fasteignaverðs miðað við tekjurMynd 3.  Meðalfasteignaverð sem hlutfall af meðal launatekjum á ári.

Vinnuskjal í excel fasteignaverð

Hrágögn í excel fasteignaverð/tekjur

Heimildir:

  • Þjóðskrá Íslands. Sótt 14. apríl 2019 af https://www.skra.is/thjonusta/gogn/talnaefni/arleg-fasteignavelta-og-fjoldi-kaupsamninga/

  • Ríkisskattstjóri.  Sótt 2.3.2018 af https://www.rsk.is/media/alagning-einstaklinga/I_B3_c_1&2_TEKJUR_SVFL.xlsx

Uppfært: 14. apríl 2019

Vöktunaráætlun og markmið


Hvað er mælt?

Meðal fasteignaverð á Austurlandi og á landsvísu borið saman við breytingar á meðaltekjum. (Áhrif framkvæmda: óbein).

Áætlun um vöktun

Upplýsingum verður safnað af heimasíðu Fasteignamats ríkisins.


Markmið

Markmið á ekki við

Mögulegar viðbragðsaðgerðir

Á ekki við. Einungis er um vöktun að ræða.

Breytingar á vísi

Í fjórða áfanga sjálfbærniverkefnisins var ákveðið að breyta númerum sjálfbærnivísanna. Þessi vísir var upphaflega númer 6.2 og er fjallað um hann undir því númeri í áfangaskýrslum verkefnisins 2004 og 2005.

Grunnástand

Forsendur fyrir vali á vísi

Framkvæmdirnar á Austurlandi hafa ekki einungis skapað atvinnutækifæri og hækkað tekjur heldur hefur eftirspurn eftir fasteignum, vörum og þjónustu einnig aukist og þetta leiðir til breytinga á verðlagi. Húsnæði er stór þáttur í útgjöldum flestra heimila og þróun húsnæðisverðs gefur góða vísbendingu um kostnað sem fylgir því að búa á ákveðnum svæðum. Fólksflutningar frá Austurlandi um og eftir aldamótin leiddu til stöðnunar á fasteignamarkaði. Einhverja hækkun á húsnæðismarkaði má því túlka sem jákvæða þróun en til lengri tíma litið skiptir máli að þróun fasteignaverðs sé í samræmi við tekjuþróun á svæðinu.

Ítarefni

Sjá má upplýsingar um veltu og fjölda samninga hjá Hagstofu Íslands með því að smella hér. Athugið að stuðst hefur verið við eftirfarandi upplýsingar:

Fjöldi kaupsamninga og velta eftir sveitarfélögum og árum frá árinu 2001 til og með 2013. Tafla 2.2.