1.16 Opinber þjónusta í nálægum byggðum

Vísir 1.16 - Opinber þjónusta í nálægum byggðum

Samfélag - Opinberar stofnanirÞessi vísir er í endurskoðun þar sem ekki er lengur gerð þjónustukönnun hjá Landlæknisembættinu, eins og lagt var af stað með í upphafi. Niðurstöður liggja fyrir frá árunum 2003 og 2005 varðandi þjónustu á heilsugæslustöðvum á Austurlandi. Að auki hefur heldur ekki verið könnuð sérstaklega ánægja íbúa með opinbera þjónustu á svæðinu, en Alcoa Fjarðaál hefur látið spyrja eftirfarandi spurninga í viðhorfskönnunum sínum frá árinu 2004: „Ertu ánægð(ur) eða óánægð(ur) með þá þjónustu sem er í boði á Mið-Austurlandi?" og hvað er það sem þér finnst að þyrfti að bæta í þjónustu við íbúa á Mið-austurlandi. Til fróðleiks eru niðurstöður svara við þeirri spurningu birtar í niðurstöðum hér. Capacent Gallup framkvæmdi könnunina fyrir Alcoa Fjarðaál.

Niðurstöður

a. Ánægja íbúa með heilbrigðisþjónustu á Austurlandi

Landlæknisembættið stóð áður fyrir þjónustukönnunum í heilsugæslustöðvum á landinu á tveggja til þriggja ára fresti. Í töflunni hér að neðan eru niðurstöður úr tveimur spurningum í könnuninni. Þessar niðurstöður eru fengnar með því að leggja saman svör frá öllum heilsugæslustöðum á Austurlandi en ekki fengust upplýsingar um niðurstöður fyrir einstakar stöðvar.

Tafla 1: Þjónustukönnun í heilsugæslustöðvum á Austurlandi í febrúar 2003. Allar heilsugæslustöðvar samanlagt.

Fékkstu úrlausn erindisins? Ertu sáttur við úrlausnina?
               77,7%
                83,5%
Að hluta                20,8%
                13,5%
Nei                  1,5%
                  3,1%


Tafla 2: Könnun á heilsugæsluþjónustu á Austurlandi 2005. Allar heilsugæslustöðvar samanlagt.

Fékkstu úrlausn erindisins? Ertu sáttur við úrlausnina?
                80,3%
                80,6%
Að hluta                 16,8%
                17,5%
Nei                   2,9%                    1,9%


b. Ánægja íbúa með opinbera þjónustu í sveitarfélögum

Ekki hefur verið framkvæmd könnun á meðal íbúa um ánægju með opinbera þjónustu á Mið-Austurlandi. Hinsvegar hefur Alcoa Fjarðaál spurt um ánægju með opinbera þjónustu í viðhorfskönnunum sínum meðal íbúa Mið-Austurlands frá 2007. Til fróðleiks eru þær niðurstöður birtar hér.

Niðurstöður úr könnun Alcoa meðal íbúa á Mið-Austurlandi 2018

Mynd 1: Niðurstöður úr könnun Alcoa meðal íbúa á Mið-Austurlandi 2018: Afstaða til þjónustu sem er í boði á Mið-Austurlandi (smellið á myndina til að stækka hana). Myndin sýnir einnig meðaltalsþróun á skalanum 1-5 yfir ánægju íbúa með þjónustu á Mið-Austurlandi 2007-2018.

Niðurstöður úr könnun Alcoa meðal íbúa á Mið-Austurlandi 2007-2018: Afstaða þeirra sem sögðust vera óánægðir með að búa á Mið-Austurlandi

Mynd 2: Niðurstöður úr könnun Alcoa meðal íbúa á Mið-Austurlandi 2007-2018: Afstaða þeirra sem sögðust vera óánægðir með að búa á Mið-Austurlandi (smellið á myndina til að stækka hana).

Hér er hægt að skoða skýrslur Capacent um viðhorfskannanir.

Uppfært: 15. apríl 2019
Heimild: Capacent Gallup (2018)

Vöktunaráætlun og markmið


Hvað er mælt?

  1. Ánægja íbúa með heilbrigðisþjónustu á Austurlandi. (Áhrif framkvæmda: afleidd)
  2. Ánægja íbúa með opinbera þjónustu í sveitarfélögum. (Áhrif framkvæmda: afleidd)


Áætlun um vöktun

  1. Landlæknisembættið stendur árlega fyrir könnunum í öllum heilsugæslustöðvum og sjúkrahúsum landsins. Niðurstöður úr síðustu spurningunni (16 e) verða notaðar: „Í heildina, hversu ánægð(ur)/óánægð(ur) ertu með þjónustu í þessari heilsugæslustöð?“ Upplýsingum verður safnað árlega.
  2. Spurningalisti verður útbúinn í samvinnu við Gallup.


Markmið

  1. Niðurstöður stöðugar eða batni.
  2. Verður ákvarðað í samvinnu við sveitarfélög þegar niðurstöður úr fyrstu könnun liggja fyrir.


Mögulegar viðbragðsaðgerðir

Á ekki við. Einungis er um vöktun að ræða.

Breytingar á vísi

Breytingar í þriðja áfanga:

Nafn vísisins var upphaflega ,,Heilbrigðisþjónusta í nálægum byggðum“ en í þriðja áfanga var nafninu breytt í ,,Opinber þjónusta í nálægum byggðum". Tilgangur breytingarinnar var að aðlaga nafnið svo það ætti við um báða mælikvarðana í vísinum, en upphaflega var um að ræða einn mælikvarða: Ánægja íbúa til heilbrigðisþjónustu á Austurlandi. Í þessum áfanga bættist við nýr mælikvarði: Ánægja íbúa með opinbera þjónustu í sveitarfélögum. Var mælikvarðanum bætt við vegna skýrrar óskar frá þátttakendum á upplýsingafundi um að bæta við mælikvarða af þessum toga.

Breytingar í fjórða áfanga:

Í fjórða áfanga sjálfbærniverkefnisins var ákveðið að breyta númerum sjálfbærnivísanna. Þessi vísir var upphaflega númer 7.1 og er fjallað um hann undir því númeri í áfangaskýrslum verkefnisins 2004 og 2005.

Forsendur fyrir vali á vísi

Tilkoma Fjarðaáls og Fljótsdalsstöðvar getur leitt til breytinga á eftirspurn eftir opinberri þjónustu á svæðinu. Aukinn fjöldi fólks í nálægum byggðum á byggingar- og rekstartíma virkjunar og álvers mun leiða til þess að meiri eftirspurn verður t.d. eftir heilsugæslu og þjónustu grunnskóla og leikskóla. Fjölgun fólks verður annars vegar vegna þeirra starfsmanna sem vinna fyrir Fjarðaál, Landsvirkjun og verktaka þeirra, og hins vegar vegna þeirra sem flytja á svæðið vegna óbeinna starfa sem skapast í þjónustu og verslun í tengslum við fyrirtækin. Aðgengi að heilsugæslu og gæði þjónustu eru dæmi um opinbera þjónustu sem ætti að þróast í samræmi við fjölgun fólks á svæðinu.

Grunnástand