1.17 Gæði skóla

Vísir 1.17 - Gæði skóla

Hér er fylgst með annars vegar niðurstöðum samræmdra prófa í skólum á Austurlandi og hins vegar hlutfalli starfsmanna við kennslu án kennsluréttinda. 

Niðurstöður

a. Niðurstöður samræmdra prófa í grunnskólum á Austurlandi og á landsvísu

Samræmd könnunarpróf eru lögð fyrir árlega í grunnskólum landsins í fjórða, sjöunda og níundaa bekk. 

 Einkunnir eru gefnar upp á normaldreifðum einkunnaskala á bilinu 0 – 60 þar sem landsmeðaltalið er 30 og staðalfrávikið 10.

Mynd 1.  Meðaltal normaldreifðra einkunna í 4. bekk á Austurlandi 2012-2016 samanborið við landsmeðaltalMynd 1.  Meðaltal normaldreifðra einkunna í 4. bekk á Austurlandi 2012-2016 samanborið við landsmeðaltal

 

Mynd 2.  Meðaltal normaldreifðra einkunna í 7. bekk á Austurlandi 2012 - 2016 samanborið við landsmeðaltal.Mynd 2.  Meðaltal normaldreifðra einkunna í 7. bekk á Austurlandi 2012-2016 samanborið við landsmeðaltal

Einkunnir í samræmdum prófum 

Mynd 3.  Meðaltal normaldreifðra einkunna í 10. bekka á Austurlandi 2012-2017 samanborið við landsmeðaltal

Meðaltal normaldreifðra einkunna í 9. bekk á Austurlandi 2017

Mynd 4.  Meðaltal normaldreifðra einkunna í 9. bekka á Austurlandi 2017 samanborið við landsmeðaltal

Einkunnir í samræmdum prófum frá 2002 - 2017:  Fjórði bekkur   - Sjöundi bekkur - Tíundi bekkur


a:  Í mars 2017 tók gildi ný reglugerð um fyrirkomulag og framkvæmd samræmdra könnunarprófa í grunnskóla.  Samkvæmt henni eru prófin lögð fyrir í 9. bekk að vori í stað 10. bekkjar að hausti áður.

Uppfært: 07.11.2017
Heimild: Menntamálastofnun.  Sótt 6.11.2017 af  http://skyrslur.mms.is/


b. Hlutfall starfsfólks við kennslu án kennsluréttinda

Hlutfall starfsfólks  sem starfar við kennslu án kennsluréttinda

Mynd 5. Hlutfall starfsfólks  sem starfar við kennslu án kennsluréttinda á árunum 2004 - 2016.  (Ath!  Á árunum 2004 - 2006 eru 2 starfsmenn Kárahnjúkaskóla ekki meðtaldir).


Uppfært: 7.11.2017
Heimild: Hagstofa Íslands. Sótt 7.11.2017 af http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__skolamal__2_grunnskolastig__1_gsStarfsfolk/SKO02301.px/table/tableViewLayout1/?rxid=7781ba8c-ed15-4f81-82ab-a0cb8add14e6

Vöktunaráætlun og markmið


Hvað er mælt?

a. Niðurstöður samræmdra prófa í grunnskólum á Austurlandi og á landsvísu. (Áhrif framkvæmda: afleidd)

b. Hlutfall starfsfólks við kennslu án kennsluréttinda á Austurlandi borið saman við á landsvísu. (Áhrif framkvæmda: afleidd)


Áætlun um vöktun

a. Námsmatsstofnun safnar upplýsingum um niðurstöður samræmdra prófa og birtir á vefsíðu. Einnig er mögulegt að leita til stofnunarinnar og biðja um sérstaka útreikninga, ef upplýsingar á heimasíðu eru ekki nægjanlegar. Upplýsingum er safnað árlega.

b. Upplýsingar um menntun kennara í grunnskólum er hægt að nálgast á heimasíðu Hagstofunnar. Upplýsingum er safnað árlega.

Markmið

a. Meðaleinkunnir á Austurlandi hærri eða jafnháar meðaltali á landsvísu.

b. Hlutfall starfsfólks við kennslu án kennsluréttinda á Austurlandi lægra eða jafnt og á landsvísu.

Mögulegar viðbragðsaðgerðir

Á ekki við. Einungis er um vöktun að ræða.

Breytingar á vísi 

Á ársfundi verkefnisins 8. maí 2018 var eftirfarandi breyting á orðalagi við mælingar samþykkt.

Texti fyrir breytinguTexti eftir breytingu 
  1.  Niðurstöður samfæmdra prófa í grunnskóla (4., 7. og 10. bekk) á Austurlandi og landsvísu.
  2. Hlutfall grunnskólakennara án réttinda á Austurlandi borið saman við á landsvísu.
  1.  Niðurstöður samræmdra prófa í grunnskólum á Austurlandi og á landsvísu.
  2. Hlutfall starfsfólks við kennslu án kennsluréttinda á Austurlandi borið saman við á landsvísu.

Rökstuðningur breytinga  Ný reglugerð tók gildi í mars 2017 sem kveður á um að nú skuli samræmd próf lögð fyrir að vori í 9. bekk í stað 10. bekkjar áður. Grunnskólakennari er lögverndað starfsheiti og því ekkert til sem heitir grunnskólakennari án réttinda.


Grunnástand

Forsendur fyrir vali á vísi

Tilkoma nýrra og stórra fyrirtækja getur leitt til breytinga í skólum í nálægum byggðum. Fólksfjölgun á svæðinu bæði á byggingar- og rekstrartíma mun auka álag á grunnskóla sveitarfélagana þar sem börnum mun fjölga. Beinu áhrifin eru vegna þeirra sem flytja til svæðisins vegna vinnu við Fljótsdalsstöð og Fjarðaál en óbein áhrif eru vegna fólks sem flytur á svæðið vegna atvinnutækifæra sem skapast óbeint í tengslum við fyrirtækin. Verkefni skólanna verður því að viðhalda gæðum skólastarfs fyrir sífellt stærri nemendahóp, sem hugsanlega mun einnig hafa fjölbreyttari menningarlegan bakgrunn en núverandi nemendur.

Ítarefni

Reglugerð um fyrirkomulag og framkvæmd samræmdra könnunarprófa í grunnskóla