1.5 Samfélagsleg virkni starfsfólks

Vísir 1.5 - Samfélagsleg virkni starfsfólks

Visir-1.5-mynd-samfelagsleg-virkni

Hér má sjá upplýsingar um tíma sem starfsfólk Fjarðaáls ver í samfélagsverkefni sem fyrirtækið styrkir.

 

 

Niðurstöður

Tími sem starfsmenn Fjarðaáls nota í samfélagsverkefni sem Alcoa Fjarðaál styrkir.

Starfsmenn Alcoa eru hvattir til þess að taka þátt í sjálfboðaliðastarfi við samfélagsverkefni af ýmsu tagi. Alcoa hefur sett á laggirnar þrjú alþjóðleg verkefni sem hafa þann tilgang að liðsinna frjálsum félagasamtökum og þjónustustofnunum. Starfsmenn Alcoa um allan heim taka þátt í þessum verkefnum. Bravó, sem var eitt af þessum verkefnum, féll niður frá og með árinu 2016.

Action er stytting á orðasambandinu „Alcoans Coming Together in Our Neighbourhood.” Þessi hugmynd byggir á því að einn starfsmaður sem vinnur með einhverjum félagasamtökum veit að samtökin sín þurfa að vinna ákveðið verkefni en þau hafa ekki nægan mannskap eða fjármagn til þess. Starfsmaðurinn ákveður í samræmi við nefnd um sjálfboðaliðastarf hvenær verkið skuli unnið og hvetur samstarfsmenn sína til þátttöku. Þá eru félagar í samtökunum líka hvattir til að mæta, ásamt fjölskyldum sínum.

Unnið er samfleytt í fjóra tíma. Ef tíu starfsmenn eða fleiri mæta á atburðinn, greiðir Alcoa 3.000 USD (330.000 kr. miðað við gengi dollars í september 2018) beint til félagasamtakanna til að standa straum af t.d. hráefniskostnaði, málningu, og þannig háttar. Starfsmenn hafa á undanförnum árum ráðist í tíu verkefni á ári en vegna skiptingar Alcoa í tvö fyrirtæki (Arconic og Alcoa) á árinu 2016 var ótakmarkaður fjöldi verkefna samþykktur. Starfsmenn réðust í samtals 21 verkefni á árinu 2016 þar sem 126 starfsmenn eða samtals 281 manns (fjölskyldumeðlimir og félagsmenn) tóku þátt. Með þessum verkefnum greiddi Samfélagssjóður Alcoa um 6,5 miljónir.

Alcoans in motion er hluti af Action og felst í átaki starfsmanna sem taka sig saman og hreyfa sig, t.d. að ganga á fjall, synda eða hjóla ákveðna vegalengd, eða hvaðeina sem þeim dettur í hug að gera til að hreyfa sig saman. Starfsmennirnir ákveða hvaða góðgerðarfélag fær styrkinn sem fylgir verkefninu frá Alcoa, að upphæð 3.000 USD eða 330.000 kr. miðað við gengi dollars í september 2018.  Á árinu 2016 var ótakmarkaður fjöldi verkefna og heilsueflingarteymið nýtti sér það til hins ítrasta. Ráðist var í tíu verkefni sem skiluðu samtals um þremur milljónum til góðgerðamála á Mið-Austurlandi.

Bravó:  Action byggir á hópstarfi en Bravó á einstaklingsframlagi. Vinni starfsmaður Alcoa Fjarðaáls meira en 50 stundir á ári í sjálfboðavinnu fyrir sín félagasamtök getur hann sótt um Bravó-styrk í árslok frá Alcoa.  Frá því Alcoa Fjarðaál tók til starfa hefur Alcoa greitt út 1.126 Bravó-styrki til félagasamtaka á Austurlandi og upphæðin nálgast 40 milljónir. Árið 2016 var ákveðið að beina frekar stykjum að hópverkefnum þannig að Bravó-styrkir féllu niður frá og með því ári. Því munu þeir ekki verða taldir áfram í neðangreindum töflum.

Tafla 1:  Fjöldi starfsmanna sem tóku þátt í ActionBravo  og Alcoans in motion verkefnum á árunum 2007 - 2017.

  Action  Bravo  Alcoans in motion  Samtals
 2007   50   59     109
 2008   77   90     167
 2009   59   150     209
 2010   124   179     303
 2011   141   222     363
 2012   109   170     279
 2013   129   73     202
 2014   174   183   41   398
 2015   183   163   35   381
 2016   126    n/a *   80   206
 2017  57   n/a *   12
  69

* Árið 2016 var ákveðið að beina frekar styrkjum að hópverkefnum þannig að Bravó-styrkir féllu niður frá og með því ári.


Tafla 2: Hlutfall starfsmanna Alcoa Fjarðaáls sem tók þátt í ActionBravo  og Alcoans in motion verkefnum á árunum 2007 - 2017.

   Action Bravo  Alcoans in motion Samtals
 2007  11%  13%    24%
 2008  16%  19%    35%
 2009  12%  31%    43%
 2010  26%  37%    63%
 2011  29%  46%    75%
 2012  23%  35%    58%
 2013  27%  15%    42%
 2014  36%  38%    9%  83%
 2015  38%  34%    7%  79%
 2016  26%   n/a *    17%  43%
 2017  12%  n/a *
   3%
 14%

 * Árið 2016 var ákveðið að beina frekar styrkjum að hópverkefnum þannig að Bravó-styrkir féllu niður frá og með því ári.

Fjöldi vinnustunda sem starfsmenn Alcoa Fjarðaáls lögðu til samfélagsins undir merkjum Bravo og Action er sýndur í Töflu 3.   Tekið er fram að árin 2011 og 2012 mátti hver starfsmaður sækja um Bravó-styrk fyrir allt að 3 félög og því er tala Bravó-vinnustunda mun hærri þau ár.

 

Tafla 3. Fjöldi vinnustunda sem starfsmenn Alcoa Fjarðaáls lögðu fram í sjálfboðavinnu í gegnum samfélagsverkefni fyrirtækisins á árunum 2007 - 2016  

   Action Bravo Alcoans in motion Samtals
2007
 200  5.529    5.729
2008  308  8.110    8.418
2009
 236  12.639   12.875
2010
 496  14.906   15.402
2011
 564  27.601   28.165
2012
 436  22.923   23.359
2013
 516  12.871   13.387
2014
 696  16.587  164 17.447
2015
 732  16.237  140 17.109
2016
 504  n/a*  320  824
2017
 228  n/a*
 48  276

* Árið 2016 var ákveðið að beina frekar styrkjum að hópverkefnum þannig að Bravó-styrkir féllu niður frá og með því ári.

Sjálfboðavinna starfsmanna,  með stuðningi Alcoa Fjarðaáls, byrjaði ekki að neinu marki fyrr en árið 2007 þar sem ekki þótti skynsamlegt að auka álag á starfsmönnum meðan á uppbyggingartíma álversins stæði. Talning á sjálfboðavinnu hófst því ekki fyrr en árið 2007.

Heimild: Alcoa Fjarðaál, 2018.
Uppfært: 25 september 2018.

Vöktunaráætlun og markmið


Hvað er mælt?

Tími sem starfsmenn Alcoa Fjarðaáls nota í samfélagsverkefni sem fyrirtækið styrkir. 


Áætlun um vöktun

Fylgst er með fjölda sjálfboðaliðaverkefna og upplýsingum safnað í lok hvers árs.


Markmið 

60 prósent starfsmanna taki þátt í samfélagsverkefnum Alcoa (Action).

Mögulegar viðbragðsaðgerðir

Á ekki við. Einungis er um vöktun að ræða.

Breytingar

Í fjórða áfanga sjálfbærniverkefnisins var ákveðið að breyta númerum sjálfbærnivísanna.  Þessi vísir var upphaflega númer 9.1 og má finna umfjöllun um hann undir því númeri í áfangaskýrslum verkefnisins frá 2004 og 2005.

Forsendur fyrir vali á vísiÍbúum á Austurlandi mun fjölga umtalsvert í tengslum við framkvæmdir á vegum Landsvirkjunar og Alcoa vegna starfa sem skapast beint eða óbeint vegna framkvæmda. Mikilvægt er að nýir íbúar samlagist samfélaginu sem best. Fjarðaál getur hjálpað til við þetta ferli með því að hvetja starfmenn sína til þátttöku í félagsstörfum.

Sjá skýrslu um vísa og grunnástand frá apríl 2005