1.5 Samfélagsleg virkni starfsfólks

Vísir 1.5 - Samfélagsleg virkni starfsfólks

Visir-1.5-mynd-samfelagsleg-virkni

Hér má sjá upplýsingar um tíma sem starfsfólk Fjarðaáls ver í samfélagsverkefni sem fyrirtækið styrkir.

 

 

Niðurstöður

Tími sem starfsmenn Fjarðaáls nota í samfélagsverkefni sem Alcoa Fjarðaál styrkir.

Starfsmenn Alcoa eru hvattir til þess að taka þátt í sjálfboðaliðastarfi við samfélagsverkefni af ýmsu tagi. Alcoa hefur sett á laggirnar þrjú alþjóðleg verkefni sem hafa þann tilgang að liðsinna frjálsum félagasamtökum og þjónustustofnunum. Starfsmenn Alcoa um allan heim taka þátt í þessum verkefnum. Bravó, sem var eitt af þessum verkefnum, féll niður frá og með árinu 2016 og Alcoans in Motion frá og með árinu 2018.

Action er stytting á orðasambandinu „Alcoans Coming Together in Our Neighbourhood.” Þessi hugmynd byggir á því að einn starfsmaður sem vinnur með einhverjum félagasamtökum veit að samtökin sín þurfa að vinna ákveðið verkefni en þau hafa ekki nægan mannskap eða fjármagn til þess. Starfsmaðurinn ákveður í samræmi við nefnd um sjálfboðaliðastarf hvenær verkið skuli unnið og hvetur samstarfsmenn sína til þátttöku. Þá eru félagar í samtökunum líka hvattir til að mæta, ásamt fjölskyldum sínum.

Unnið er samfleytt í fjóra tíma. Ef tíu starfsmenn eða fleiri mæta á atburðinn, greiðir Alcoa 300.000 kr. beint til félagasamtakanna til að standa straum af t.d. hráefniskostnaði, málningu, og þannig háttar. Starfsmenn réðust í samtals 5 verkefni á árinu 2018 til styrktar átta félagasamtökum og öfluðu með því 2,1 milljón króna. 208 manns tóku þátt í verkefnum og þar af voru 84 starfsmenn Fjarðaáls.

Alcoans in Motion fólst í átaki starfsmanna sem tóku sig saman og hreyfðu sig, t.d. að ganga á fjall, synda eða hjóla ákveðna vegalengd, eða hvaðeina sem þeim datt í hug að gera til að hreyfa sig saman. Starfsmennirnir ákváðu hvaða góðgerðarfélag fengi styrkinn sem fylgdi verkefninu frá Alcoa, að upphæð 3.000 USD. Á árinu 2018 var farið að telja Alcoans in Motion með Action verkefnum og því er nú hætt að birta sérstakar tölur fyrir það.

Bravó:  Action byggir á hópstarfi en Bravó á einstaklingsframlagi. Vinni starfsmaður Alcoa Fjarðaáls meira en 50 stundir á ári í sjálfboðavinnu fyrir sín félagasamtök getur hann sótt um Bravó-styrk í árslok frá Alcoa.  Frá því Alcoa Fjarðaál tók til starfa hefur Alcoa greitt út 1.126 Bravó-styrki til félagasamtaka á Austurlandi og upphæðin nálgast 40 milljónir. Árið 2016 var ákveðið að beina frekar stykjum að hópverkefnum þannig að Bravó-styrkir féllu niður frá og með því ári.

Tafla 1:  Fjöldi starfsmanna sem tóku þátt í ActionBravo  og Alcoans in Motion verkefnum á árunum 2007 - 2018. Ath. að árið 2018 var eingöngu um Action verkefni að ræða.

  Action  Bravo  Alcoans in Motion  Samtals
 2007   50   59     109
 2008   77   90     167
 2009   59   150     209
 2010   124   179     303
 2011   141   222     363
 2012   109   170     279
 2013   129   73     202
 2014   174   183   41   398
 2015   183   163   35   381
 2016   126    n/a *   80   206
 2017  57   n/a *   12
  69
 2018  84  n/a*   n/a*
  84

* Árið 2016 var ákveðið að beina frekar styrkjum að hópverkefnum þannig að Bravó-styrkir féllu niður frá og með því ári og árið 2018 voru Alcoans in Motion verkefni sameinuð Action verkefnum.


Tafla 2: Hlutfall starfsmanna Alcoa Fjarðaáls sem tók þátt í ActionBravo  og Alcoans in motion verkefnum á árunum 2007 - 2018. Ath. að árið 2018 var eingöngu um Action-verkefni að ræða.

   Action Bravo  Alcoans in Motion Samtals
 2007  11%  16%    30%
 2008  16%  19%    36%
 2009  12%  31%    43%
 2010  26%  37%    63%
 2011  29%  46%    75%
 2012  22%  34%    55%
 2013  27%  16%    43%
 2014  35%  37%    8%  81%
 2015  38%  34%    7%  75%
 2016  23%   n/a *    14%  37%
 2017  13%  n/a *
   2%
 13%
 2018  16%  n/a*  n/a*  16%

 * Árið 2016 var ákveðið að beina frekar styrkjum að hópverkefnum þannig að Bravó-styrkir féllu niður frá og með því ári og árið 2018 voru Alcoans in Motion verkefni sameinuð Action-verkefnum.

Fjöldi vinnustunda sem starfsmenn Alcoa Fjarðaáls lögðu til samfélagsins undir merkjum Bravo og Action er sýndur í Töflu 3.   Tekið er fram að árin 2011 og 2012 mátti hver starfsmaður sækja um Bravó-styrk fyrir allt að 3 félög og því er tala Bravó-vinnustunda mun hærri þau ár.

 

Tafla 3. Fjöldi vinnustunda sem starfsmenn Alcoa Fjarðaáls lögðu fram í sjálfboðavinnu í gegnum samfélagsverkefni fyrirtækisins á árunum 2007 - 2018. Ath. að árið 2018 var eingöngu um Action verkefni að ræða.

   Action Bravo Alcoans in Motion Samtals
2007
 200  5.529    5.729
2008  308  8.110    8.418
2009
 236  12.639   12.875
2010
 496  14.906   15.402
2011
 564  27.601   28.165
2012
 436  22.923   23.359
2013
 516  12.871   13.387
2014
 696  16.587  164 17.447
2015
 732  16.237  140 17.109
2016
 504  n/a*  320  824
2017
 228  n/a*
 48  276
2018
 336  n/a*  n/a*  336

* Árið 2016 var ákveðið að beina frekar styrkjum að hópverkefnum þannig að Bravó-styrkir féllu niður frá og með því ári og árið 2018 voru Alcoans in Motion verkefni sameinuð Action-verkefnum.

Sjálfboðavinna starfsmanna,  með stuðningi Alcoa Fjarðaáls, byrjaði ekki að neinu marki fyrr en árið 2007 þar sem ekki þótti skynsamlegt að auka álag á starfsmönnum meðan á uppbyggingartíma álversins stæði. Talning á sjálfboðavinnu hófst því ekki fyrr en árið 2007.

Heimild: Alcoa Fjarðaál, 2019.
Uppfært: 4. apríl 2018.

Vöktunaráætlun og markmið


Hvað er mælt?

Tími sem starfsmenn Alcoa Fjarðaáls nota í samfélagsverkefni sem fyrirtækið styrkir. 


Áætlun um vöktun

Fylgst er með fjölda sjálfboðaliðaverkefna og upplýsingum safnað í lok hvers árs.


Markmið 

60 prósent starfsmanna taki þátt í samfélagsverkefnum Alcoa (Action).

Mögulegar viðbragðsaðgerðir

Á ekki við. Einungis er um vöktun að ræða.

Breytingar

Í fjórða áfanga sjálfbærniverkefnisins var ákveðið að breyta númerum sjálfbærnivísanna.  Þessi vísir var upphaflega númer 9.1 og má finna umfjöllun um hann undir því númeri í áfangaskýrslum verkefnisins frá 2004 og 2005.

Forsendur fyrir vali á vísiÍbúum á Austurlandi mun fjölga umtalsvert í tengslum við framkvæmdir á vegum Landsvirkjunar og Alcoa vegna starfa sem skapast beint eða óbeint vegna framkvæmda. Mikilvægt er að nýir íbúar samlagist samfélaginu sem best. Fjarðaál getur hjálpað til við þetta ferli með því að hvetja starfmenn sína til þátttöku í félagsstörfum.

Sjá skýrslu um vísa og grunnástand frá apríl 2005