1.6 Íslenskum lögum og reglugerðum fylgt

Vísir 1.6 - Íslenskum lögum og reglugerðum fylgt

Visir_1_6

Hér eru talin upp þau tilvik þar sem ekki tekst að uppfylla kröfur settar fram í starfsleyfum álvers Fjarðaáls og Fljótsdalsstöðvar.

Hér að neðan er hægt að nálgast starfsleyfi Fjarðaáls og Fljótsdalsstöðvar til þess að kynna sér hvaða takmarkanir og reglur starfseminni eru settar.

 

   Mynd-starfsleyfi-Alcoa  Mynd-starfsleyfi-Fljotsdalsstod
   Starfsleyfi álvers Alcoa Fjarðaáls  Starfsleyfi Fljótsdalsstöðvar  

Niðurstöður


Heilbrigðiseftirlit fer fram á grunni starfsleyfis Fljótsdalsstöðvar, laga og reglugerða sem um starfsemina gilda. Skoðuð eru þau atvik þar sem ekki tekst að uppfylla þær kröfur sem eru í starfsleyfi.

Umhverfisstofnun gefur út starfsleyfi Alcoa Fjarðaáls í samræmi við ákvæði laga og reglugerða um hollustuhætti og mengunarvarnir. 

Umhverfisstofnun og Heilbrigðiseftirlit skilgreina tvenns konar alvarleika mála við skoðun í reglubundnu eftirliti:

  1. Í eftirlitsskýrslu getur heilbrigðisfulltrúi eða fulltrúi Umhverfisstofnunnar gert athugasemdir og ábendingar um atriði sem betur mega fara en eru ekki brot á reglum eða starfsleyfi.
  2. Ef um frávik frá starfsleyfi kemur í ljós getur stofnunin gert kröfur á fyrirtækið um úrbætur.


Talin eru þau atvik sem heilbrigðis- og umhverfiseftirlit setur í flokk 2 og tilvik sem ábending kemur um brot á reglum, þótt alvarleiki gefi ekki ástæðu til sérstaks kröfubréfs. 

Árin 2016 og 2017 voru án frávika í flokki 2.

Fjöldi frávika í flokki 2 þar sem kröfur starfsleyfis eru ekki uppfylltar.

  • Árið 2008 Voru tvö atvik hjá Alcoa Fjarðaáli.  Annars vegar var skýrsla ekki send inn til Umhverfisstofnunar á tilsettum tíma og hins vegar mældist olíu og fituinnihald í fráveituvatni yfir mörkum starfsleyfis.
  • Árið 2009 hjá Landsvirkjun Fljótsdalstöð vegna brota á matvælareglugerð (Reglugerð nr. 522/1994 um matvælaeftirlit og hollustuhætti). Skýrsla Heilbrigðiseftirlits Austurlands
  • Árið 2012 voru atvik hjá Alcoa Fjarðaáli vegna aukningar á losun flúors út í andrúmsloftið.                    Skýrsla Umhverfisstofnunnar .
  • Árið 2015. Brot á starfsleyfi gr. 2.18 þar sem spilliefni voru geymd utan girðingar hjá Alcoa Fjarðaál.           Skýrsla Umhverfisstofnunnar. 

Tafla

Uppfært:  5. febrúar 2018 og endurskoðað 9. ágúst 2018.

Heimild:  Landsvirkjun (2015-2018), Alcoa Fjarðaál (2014-2018), Umhverfisstofnun, sótt 5.2 2018 af http://www.ust.is/einstaklingar/mengandi-starfsemi/alver/alcoa-fjardaral-reydarfirdi/


Vöktunaráætlun og markmið


Hvað er mælt?

Fjöldi atvika á ári þar sem lögum og reglum er ekki fylgt. (Áhrif framkvæmda: bein).


Áætlun um vöktun

Fjarðaál og Landsvirkjun fylgjast með þessum mælikvarða. Hvert atvik verður skráð.


Markmið

Ekkert atvik á ári.


Mögulegar viðbragðsaðgerðir

Ef brot á lögum koma upp ber fyrirtækjum skylda að gera úrbætur.
Fyrirtækin fylgja reglugerðum og lögum og geta þannig haft áhrif á hversu mörg brot koma upp.

Breytingar

Í fjórða áfanga sjálfbærniverkefnisins var ákveðið að breyta númerum sjálfbærnivísanna.  Þessi vísir var upphaflega númer 34.1 og má finna umfjöllun um hann undir því númeri í áfangaskýrslum verkefnisins frá 2004 og 2005.

Forsendur fyrir vali á vísi


Öll starfsleyfi vegna framkvæmda byggjast á því að fyrirtækin samþykki að fylgja öllum lögum og reglum sem eru í gildi á Íslandi hvort sem um er að ræða byggingartíma, rekstrartíma eða viðhald á mannvirkjum.

Grunnástand

Á ekki við í þessu tilfelli.

Ítarefni


 Hér að neðan má nálgast starfsleyfi Alcoa Fjarðaáls og starfsleyfi virkjunar.

  Starfsleyfi-Alcoa-2010-forsida-mynd   Mynd-starfsleyfi-Fljotsdalsstod Mynd-starfsleyfi-Alcoa 
 

 Starfsleyfi Fjarðaáls
2010-2026

 Starfsleyfi virkjunar
2007-2019

 Starfsleyfi Fjarðaáls
2007-2010