2.10 Magn og meðhöndlun úrgangs

Vísir 2.10 - Magn og meðhöndlun úrgangs

Flokkunargámar hjá FjarðaáliHér má finna upplýsingar um magn og meðhöndlun úrgangs hjá Fjarðaáli, Fljótsdalsstöð og byggingarverktökum  Kárahnjúkavirkjunar og álvers við Reyðarfjörð.


Niðurstöður


Rekstrartími


b - c  Heildarmagn úrgangs sem er urðaður og endurunninn.


Tafla 1: Heildarmagn úrgangs frá Fljótsdalsstöð (kg)

Ár
Úrgangur í urðuna
Úrgangur í endurvinnslub
 Spilliefni
 2007 870    
 2008 802
1.904
612
 2009 2.702
4.507
268
 2010 31.470
67.435
401
 2011 13.400 11.050 1.080
 2012
10.160
1.568
170
 2013 4.220
4.730
281
 2014
3.030
4.920  1.720 
 2015 5.930
15.100
1.743
 2016 8.950  21.590 1.218
 2017 4.600  4.320  12.585c 
 2018 2.820
 3.595  543
 2019 1.960  2.645  852

a: Óflokkaður úrgangur
b: timbur, málmar, dekk, plast, pappír og lífræn efni
c:Tjörumengaður sandur (sandblásturssandur) 12.000 kg

Tafla 2. Heildarmagn úrgangs frá Alcoa Fjarðaál (tonn)

 Ár
Úrgangur í urðuna
Úrgangur til endurvinnslub
 Sértæk spilliefni frá framleiðsluc Önnur spilliefni
 2008 252 45.590
3.320 59
 2009 223 45.512
5.379 104
 2010 206 42.129
4.629 119
 2011 171 39.095
4.882 114
 2012 190 46.285
7.586 82
 2013 162 49.607
13.992 72 
 2014 138
52.737
12.987 105
 2015 264
52.099
9.930
112
 2016 337 54.861  6.543* 115 
 2017 342 48.515 5.679 158
 2018 219
57.710
5.699
136

*Hluti af magni sértækra spilliefna var sent til endurvinnslu á árinu 2017.

a:  Til urðunar fer fyrst og fremst lífrænn úrgangur
b:  Flokkaður úrgangur frá framleiðslu (að mestu hreinsuð forskaut úr álbræðslu) og almennur flokkaður úrgangur s.s. brotamálmar, plast, pappír og timbur. Óflokkaður úrgangur er sendur til brennslu.
c: Spilliefni sem myndast eingöngu við framleiðslu á áli s.s. kerbrot og álgjall. Öll sértæk spilliefni fara í endurvinnslu.                                                                                                                        

Uppfært: 28. febrúar 2020 (LV) 
Heimild: Alcoa Fjarðaál (2019), Landsvirkjun (2020)d. Magn kerbrota sem send voru til endurvinnslu á hvert framleitt tonn af áli (kg/tonn)


Tafla 3: Magn kerbrota  sem send voru til endurvinnslu frá Fjarðaáli á hvert framleitt tonn af áli (kg/tonn).

Fjarðaál

Magn 

(kg/t ál)

2011a 1b 
2012 10
2013  27c 
2014 28 
2015  19 
2016  7,6 
2017 3,8 
2018
3,0


   

a 2011 er fyrsta árið þar sem kerbrot voru send til endurvinnslu

   b Heildarmagn kerbrota var 318,5 tonn eða 0,93 kg kerbrota á hvert framleitt  tonn af áli. Heildarframleiðsla áls var 340.742,13 tonn.

   c Magn kerbrota sveiflast milli ára og er háð því hversu mörg ker eru send í endurfóðrun.  Áætlun um endurfóðrun getur verið frá 0 - 100 ker á ári.  Magn kerbrota í hverju keri er tæplega 100 tonn.  Framleiðsla áls er alltaf nokkuð stöðug milli ára, en þetta skýrir sveiflur í magni kerbrota á hvert framleitt tonn.

Hrágögn í excelskjali

  Uppfært: 7. mars 2019
  Heimild: Alcoa Fjarðaál (2019)


Byggingartími

a. Heildarmagn úrgangs skilinn eftir/urðað á virkjunarsvæði


Rauntölur um heildarmagn úrgangs eru ekki til. Steypa, óvirkur úrgangur, var urðuð í jörðu á haugsvæðum og námusvæðum framkvæmdasvæða.  Við frágang svæða var gerð krafa um a.m.k. 4 metra þykkt lag af jarðvegi ofan á steypuna og ennfremur að landmótun tæki mið af landslagi. Heilbrigðiseftirlit Austurlands hefur haft eftirlit með úrgangi sem tengdur er framkvæmdum á virkjunarsvæði.


b. Heildarmagn sorps sem var urðað (í tonnum)


Tafla 4 : Heildarmagn sorps sem urðað var (í tonnum) hjá Kárahnjúkavirkjun og Bechtel á árunum 2005-2010.

  2005
2006
2007
 2008 2009
 2010
 Kárahnjúkavirkjuna  2511 1988
2000
3413
  25,2
 Bechtel  144          

a :Til urðunar fór almennur, óflokkaður úrgangur.


Uppfært:  11.12.2014
Heimild:   Landsvirkjun 2005-2013 og Bechtel 2007.


c. Heildarmagn úrgangs sem var seldur eða endurunninn (í tonnum)Tafla 5.  Heildarmagn úrgangs sem var seldur eða endurunninn (í tonnum) hjá Kárahnjúkavirkjun og Bechtel á árunum 2005-2010.

  2005
2006
2007
2008
2009
2010
Kárahnjúkavirkjun
 1861 2465
2000
16736
  76,25
 Bechtel  336          

Uppfært: :  11.12.2014
Heimild:  Landsvirkjun 2005-2013 og Bechtel 2007.Vöktunaráætlun og markmið


Hvað er mælt?

 1. Heildarmagn úrgangs skilinn eftir/urðaður á virkjunarsvæði. (Áhrif framkvæmda: bein).
 2. Heildarmagn úrgangs sem er urðaður. (Áhrif framkvæmda: bein).
 3. Heildarmagn úrgangs sem er endurunninn.  (Áhrif framkvæmda: bein)
 4. Kerbrot sem eru endurunnin.  (Áhrif framkvæmda: bein).

Áætlun um vöktun

 1. Upplýsingum verði safnað jafnóðum úr mánaðarlegum skýrslum frá verktökum á virkjunarsvæði
 2. Upplýsingum verði safnað jafnóðum úr losunarskýrslum.
 3. Upplýsingum verði safnað jafnóðum.
 4. Upplýsingum verði safnað jafnóðum

 
Markmið

 • Úrgangur sendur til sorpeyðingar eða urðun úrgangs
  1. Fjarðaál: Enginn úrgangur verði urðaður.
  2. Kárahnjúkavirkjun: Enginn úrgangur verði skilinn eftir eða urðaður á virkjunarsvæði við lok framkvæmda (annað en steypa frá byggingartíma).
 • Endurvinnsla
  1. Fljótsdalsstöð: Endurvinnsla uppfylli að lágmarki endurvinnslumöguleika á svæðinu.
  2. Fjarðaál: Allur úrgangur verði seldur eða endurunninn.
 • Fjarðaál: 100 % kerbrota verði endurunnin.
Mögulegar viðbragðsaðgerðir

Bæði Alcoa og Landsvirkjun hafa umhverfisstefnur sem eru settar til að virða umhverfið.

Sjá nánar:
Alcoa og umhverfið

Landsvirkjun: Umhverfismál

Breytingar á vísi

Á ársfundi verkefnisins 6.maí 2015 voru eftirtaldar breytingar samþykktar: 

Hvað er mælt?

 Liður Texti fyrir breytingu
Texti eftir breytingu
 b  Heildarmagn úrgangs sem er urðaður á hverju ári
Heildarmagn úrgangs sem er urðaður
 c  Hlutfall úrgangs sem er seldur eða endurunninn á hverju ári
Heildarmagn úrgangs sem endurunninn
 d  Kerbrot sem eru endurnotuð/endurunniná hverju ári
Kerbrot sem eru endurunnin
Rökstuðningur breytinga: 

Lagt er til að ekki sé aðgreint hvort úrgangur er seldur eða endurnýttur á annan hátt, gefið verði upp heildamagn frekar en hlutfall úrgangs til endurvinnslu og að í d-lið verði fellt niður "endurnotuð" þar sem kerbrot eru í raun eingöngu endurunnin en aldrei endurnotuð.


Í fjórða áfanga sjálfbærniverkefnisins var ákveðið að breyta númerum sjálfbærnivísanna.  Þessi vísir var upphaflega númer 23.1 og er fjallað um hann undir því númeri í áfangaskýrslum verkefnisins frá 2004 og 2005.

Uppfært:  9.3.2016

Forsendur fyrir vali á vísiÍslensk lög og reglugerðir skapa grunn að stefnumörkun í sorpmálum en lögin byggja á tilskipunum Evrópusambandsins. Meginmarkmið í þessari stefnu eru m.a. þau að draga úr heildarmagni sorps, auka endurvinnslu og endurnýtingu og draga úr því magni sorps sem er urðað.

Fjarðaál og Landsvirkjun hafa bein áhrif á hvernig meðhöndlun sorps er háttað hjá fyrirtækjunum og geta því haft áhrif á að þessi meðhöndlun sé í samræmi við stefnu íslenskra stjórnvalda.