2.14 Loftgæði

Vísir 2.14 - Loftgæði

 

Hér má sjá niðurstöður mælinga á losun og styrk rykagna á skilgreindum mælistöðvum.

Niðurstöður

 a. Losun rykagna, brennisteinsdíoxíðs (SO2) og flúors (F)  í kg/t ál  eða í kílóum á hvert tonn áls sem er framleitt.Tafla 1:  Losun rykagna, brennisteinsdíoxíðs og  flúors á hvert tonn áls sem er framleitt.

Ár Rykagnir
(kg/t ál)
Brennisteinsdíoxíð
(kg SO2/t ál)
Flúor
(kg F/ t ál)
  2008  0,42  11,32  0,34
  2009  0,32  11,49  0,33
  2010  0,38  12,31  0,31
  2011  0,23  12,58  0,22
  2012b  0,46a  13,23a  0,31
  2013  0,30  12,62  0,24
  2014  0,35  15,54  0,27
  2015  0,43  14,93  0,29
  2016  0,36   14,08   0,25 
  2017  0,30   13,75  0,24
 2018  0,40  13,76  0,29

a Settur er fyrirvari á niðurstöður flúors og ryks fyrir árið 2012 vegna óvissu um losun um reykháf. Vitað er að á tímabilinu frá miðjum maí fram í ágúst jókst losunin um reykháf. Ekki eru til mæligögn sem staðfesta þessa aukningu.

SO2 er metin sem heildarlosun frá framleiðslu en ekki eingöngu frá brennslu skauta. Það skýrir hækkun á milli ára.

Tölur fyrir 2007 eru heildarmagn en ekki magn á hvert framleitt tonn af áli, vegna þess að álverið var ekki komið í fulla framleiðslu árið 2007 reyndist erfitt að meta útblástur fyrir hvert tonn af áli. Rykagnir voru 11,7 kg, Brennisteinsdíoxíð var 501 kg og Flúor var 17 kg.


Heimild: 
Alcoa Fjarðaál 2009 - 2019
Uppfært: 7. mars 2019


b. Styrkur rykagna, SO2, F og PAH efna á völdum vöktunarstöðvum í Reyðarfirði

Svifryk 2005-2018

Svifryk 2018Mynd 1. Styrkur svifryks í lofti á völdum vöktunarstöðum í Reyðarfirði. Sjá niðurstöður í mælingum hvers mánaðar ársins 2018 á mynd hér til hliðar (smellið á myndina til að sjá hana í fullri stærð).

 

Brennisteinstvíoxíð 2005-2018 

Brennisteinstvíoxíð 2018Mynd 2. Brennisteinstvíoxíð í lofti á völdum vöktunarstöðvum. Áhrifa frá eldgosi í Holuhrauni á árunum 2014 og 2015. Mælir á stöð 4 lánaður vegna eldgoss og því gildi á þeim mæli einungis fyrir hluta úr ári. Sjá niðurstöður í mælingum hvers mánaðar 2018 á mynd hér til hliðar (smellið á myndina til að sjá hana í fullri stærð)

PAH 2006-2018

PAH 2018Mynd 3. PAH í svifrykssíum á völdum vöktunarstöðvum. Sjá niðurstöður í mælingum hvers mánaðar 2018 á mynd hér til hliðar (smellið á myndina til að sjá hana í fullri stærð).

Flúor 2008-2018

Flúor 2018Mynd 4. Flúor í lofti á völdum vöktunarsvæðum. Sjá niðurstöður í mælingum hvers mánaðar 2018 á mynd hér til hliðar (smellið á myndina til að sjá hana í fullri stærð).


Mynd 1: Staðsetning veður- og loftmælingastöðva. Svartir þríhyrningar sýna mælistöðvar fyrir veður og loftgæði en gulir sjálfvirkar veðurstöðvar Veðurstofu Íslands.

Mynd 5: Staðsetning veður- og loftmælingastöðva. Svartir þríhyrningar sýna mælistöðvar fyrir veður og loftgæði en gulir sjálfvirkar veðurstöðvar Veðurstofu Íslands.

Hrágögn töflur frá 2011 til 2018

Heimild:  Alcoa Fjarðaál 2019
Uppfært: 7. mars 2019

Vöktunaráætlun og markmið


Hvað er mælt ?

 1. Losun rykagna, brennisteinsdíoxíðs (SO2) og flúors (F) á hvert tonn áls sem er framleitt. (Áhrif framkvæmda: bein).
 2. Styrkur rykagna, SO2, F og PAH efna á völdum vöktunarstöðvum í Reyðarfirði (μg/m3).  (Áhrif framkvæmda: óbein).

Áætlun um vöktun

a. Stöðugar mælingar á útblástursefnum skorsteins við hvort hreinsivirki. Mælitæki skrá losun frá:

 • Skorsteini við kerskála, eftir hreinsun
 • Loftræstibúnaði í kerskálum
 • Uppsprettum
 • Ryksýnishornum í skorsteini safnað annað slagið.
 • Upplýsingum verður safnað með árlegri „significant measurement“ (EOL):
 • Loftbundinn flúor: Stöðugt
 • Flúor í ryki: stök sýni til að fylgja árlegum mælingum
 • SO2: samsetning

b. Frá mælistöðum fyrir andrúms­loft og úrkomumælum fyrir bæði regn og snjó.

 • Upplýsingum verður safnað með árlegri „significant measurement” (EOL)
 • Mælingar á SO2 og gaskenndu F gerðar jafnóðum, vikulega fyrir ryk.

Markmið

a

1. Ryk (samkvæmt starfsleyfi). 

 1. Meðaltal á ári af loftræstingu úr kerskálum, 1 kg fyrir hvert tonn af framleiddu áli
 2. Meðaltal á mánuði úr kerskálum: 1,3 kg fyrir hvert tonn af framleiddu áli
 3. Útblástursryk frá öðrum stöðum en kerskálum: <50 mg/Nm3

2. Heildar flúormagn

 1. Árleg losun frá kerskálum 0,35 kg á hvert tonn af framleiddu áli
 2. Meðaltal á mánuði af útblæstri 0,8 kg fyrir hvert tonn af framleiddu áli

3. SO2 (samkvæmt starfsleyfi):

 b. 

 1. Ryk: < 50mg/Nm3 (EOP)
 2. SO2: Árlegur meðalstyrkur < 20 µg/m3 (EOP)
 3. Gaskennt F: meðal 0,3 µg/m3 frá 1. april til 30. september á hverju ári. Hugsanlega 0,2 mg/m3 eftir 48 mánuði í rekstri (samkvæmt starfsleyfi).

Mögulegar viðbragðsaðgerðir

Bæði Alcoa og Landsvirkjun hafa umhverfisstefnur sem eru settar til að virða umhverfið.

Sjá nánar:
Alcoa og umhverfið

Landsvirkjun: Umhverfismál

Uppfært:  01.9.2017

Breytingar á vísi


Á ársfundi verkefnisins 6.maí 2015 var eftirfarandi breyting samþykkt:

Hvað er mælt?

Texti fyrir breytingu: Texti eftir breytingu
a:  Losun rykagna, brennisteinsdíoxíðs (SO2), flúrors (F) og PAH efna ( í kg) á hvert tonn áls sem er framleitt. a:  Losun rykagna, brennisteinsdíoxíðs (SO2) og flúors (F) á hvert tonn áls sem er framleitt.

Rökstuðningur breytinga:

PAH efni myndast fyrst og fremst við bökun á skautum, en það ferli fer ekki fram hér á landi.  Fjarðaál kaupir skautin tilbúin (bökuð) frá verksmiðjunni í Mosjoen í Noregi.  Því losna þessi efni ekki í ferli hjá Fjarðaáli og þ.a.l. ekki ástæða til að fylgjast með losun þeirra og starfsleyfi krefst þess ekki.  Áfram er fylgst með styrk þessara efna í andrúmslofti.


Í fjórða áfanga sjálfbærniverkefnisins var ákveðið að breyta númerum sjálfbærnivísanna.  Þessi vísir var upphaflega númer 17.2 og er fjallað um hann undir því númeri í áfangaskýrslum verkefnisins frá 2004 og 2005.

Grunnástand


a. Losun rykagna, brennisteinsdíoxíðs (SO2), flúórs (F), og PAH efna (í kg) á hvert tonn áls sem er framleitt - upplýsingaöflun hefst við rekstur álvers. Niðurstöður úr mælingum má sjá í kaflanum um árangur.

b. Styrkur rykagna, SO2, F og PAH efna á völdum vöktunarstöðvum í Reyðarfirði (μg/m3):

Á myndunum sem hér fylgja er hægt að skoða niðurstöður úr mælingum á styrk rykagna, SO2 og flúors á völdum vöktunarstöðum í Reyðarfirði á árunum 2005 - 2008. Nýrri niðurstöður verða settar í kaflann um árangur um leið og þær eru tilbúnar.

2.14-b-Maelingar_a_svifryki_2005-2008_pix493Mælingar svifryk, 2005-2008
Smellið hér til að sjá stærri mynd.

2.14-b-Maelingar_a_brennisteinsdioxidi_2005-2008_pix488Mælingar brennisteinsdíoxíð (SO2), 2005-2008
Smellið hér til að sjá stærri mynd.

2.14-b-Maelingar_a_fluor_2005-2008_pix477Mælingar Flúor (F), 2005-2008
Smellið hér til að sjá stærri mynd.

2,14-b-Maelingar_a_PAH_2005-2008_pix497Mælingar PAH, 2005-2008
Smellið hér til að sjá stærri mynd.

 

 

Forsendur fyrir vali á vísi

Loftgæði skipta máli fyrir heilbrigði fólks. Tryggja þarf að útblástur lofttegunda frá Fjarðaáli valdi ekki loftmengun og dragi þar með úr lífsgæðum íbúanna. Umhverfisgæði eru einn þáttur sem skiptir máli fyrir sjálfbær samfélög. Útblástur frá Fjarðaáli flokkast sem bein áhrif fyrirtækisins á loftgæði í næsta nágrenni álversins.