2.1 Gæði grunnvatns og yfirborðsvatns við álver

Vísir 2.1 - Gæði grunnvatns og yfirborðsvatns við álver


Yfirborðsvatn við álverHér má sjá niðurstöður mælinga á sýrustigi og flúor í yfirborðsvatni í Reyðarfirði.Niðurstöður


Ársmeðaltöl af sýrustigi á árvatnssýnum í Reyðarfirði

Mynd 1.  Ársmeðaltöl af sýrustigi í árvatnssýnum í Reyðarfirði fyrir árin 2006 og 2014 til 2018.


Ársmeðaltöl af styrk flúors í árvatnssínum og Grænavatni í Reyðarfirði

Mynd 2. Ársmeðaltöl af styrk flúors (mg/L) í árvatnssýnum og Grænavatni í Reyðarfirði fyrir árin 2006 og 2014 til 2018.

Eldri myndir í PDF

Söfnunarstaðir fyrir vatn og snjó í ReyðarfirðiHægt er að stækka myndina með því að smella hér.

 

Tafla 1:  Mælingar á pH og flúor (F) í yfirborðsvatni nálægt álveri Fjarðaáls (flúor mældur í mg F/L). Meðaltöl á söfnunarstöðvum (W1-W4).

  Sýrustig (pH)
Flúor (F)
 2007  7,34  0,028
 2008  7,22  0,034
 2009  6,94  0,077
 2010  7,01  0,050
 2011  6,92  0,050
 2012  7,25  0,027
 2013  7,26  0,040
 2014  7,31  0,019
 2015  7,29  0,031
 2016  7,41  0,038 
 2017  7,39  0,037
 2018  7,35  0,028

Ath.  Þann 26.02.2013 voru tölur yfir Flúor í yfirborðsvatni uppfærðar frá fyrri tölum í töflu fyrir árin 2007,2008 og 2009. 

Uppfært: 28. febrúar 2019
Heimild: Alcoa Fjarðaál (2019)

Vöktunaráætlun og markmið


Hvað er mælt ?

Styrkur (mg/l) fosfórs (P), flúors (F), klórs (Cl) og SO4 í grunnvatni og yfirborðsvatni á völdum stöðum nálægt álveri og nálægt frárennsli álvers. (Áhrif framkvæmda: óbein).

Áætlun um vöktun

Jarðvegssýnum (grunnvatni) verður safnað og þau greind til að skoða styrk F, Cl, SO4 og pH (aðferðafræði við sýnatöku enn í mótun skv. A.W. Davison).

  • Yfirborðsvatni verður safnað og það greint til að skoða styrk F, SO4, Cl, þungmálma, PAH-16, basíska eiginleika og pH.


Gagna verður aflað sem hér segir:

  • Grunnvatn: Árlega 2004-2008.
  • Yfirborðsvatn: Á þriggja mánaða fresti frá 2005-2008.
  • Yfirborðssnjór og snjóbráð: Árlega 2005-2008.


Markmið

Markmið verður ákvarðað þegar niðurstöður úr grunnrannsóknum liggja fyrir.

Mögulegar viðbragðsaðgerðir

Fyrirtækin geta hagrætt starfsemi sinni og gert úrbætur ef að mengun er yfir leyfilegum mörkum.

Breytingar á vísi

Í fjórða áfanga sjálfbærniverkefnisins var ákveðið að breyta númerum sjálfbærnivísanna.  Þessi vísir var upphaflega númer 22.2 og er fjallað um hann undir því númeri í áfangaskýrslum verkefnisins frá 2004 og 2005.

Forsendur fyrir vali á vísi


Meginhluti neysluvatns á Íslandi er ómeðhöndlað grunnvatn en um 5% er yfirborðsvatn, meðhöndlað eða ómeðhöndlað. Þar sem neysluvatn meirihluta íbúa á Íslandi er ómeðhöndlað er viðhald vatnsbóla mikilvægt frá sjónarhóli sjálfbærrar þróunar samfélaga. Stóriðja í nágrenni byggðar getur aukið hættu á mengun grunnvatns. Öll losun, hvort sem hún er í formi fastra efna, vökva eða gass, getur haft áhrif á gæði grunnvatnsins.

Ítarefni


Skýrsla um mælingar á jarðvegssýnum


Flúor - Hvað er flúor og hvaða áhrif hefur hann á fólk. Grein eftir Alan Davison, prófessor - Útgefandi Alcoa Fjarðaál, 2015