2.9 Olíu- og efnalekar vegna framkvæmda og starfsemi

Vísir 2.9 - Olíu- og efnalekar vegna framkvæmda og starfsemi

oliu-og-efnalekar-toppmynd Olíu- og efnalekar geta valdið skemmdum á vistkerfum. Varúðarráðstafanir til að koma í veg fyrir olíu- og efnaleka á vinnusvæðum og þar sem skip liggja við festar eru mikilvægar til að vernda vistkerfi fyrir hugsanlegum skaðaNiðurstöður

Fjöldi atvika á ári með lekum yfir 20 lítra og lekum yfir 100 lítra bæði á landi (virkjun og álver) og frá flutningaskipum sem eru við festar í höfn Fjarðabyggðar.

Tafla 1. Olíu og efnalekar hjá Alcoa Fjarðaáli og Landsvirkjun, fjöldi atvika 2007 - 2019

Ár \ Lekar
           Alcoa Fjarðaál
              Landsvirkjun
   Yfir 20 lítra
yfir 100 lítra
 yfir 20 lítra
yfir 100 lítra
 2007  0 0
0 0
 2008  2 0
0
0
 2009  0 0
0
0
 2010  0 0
1
0
 2011  0 0
0
0
 2012  0 0
0
0
 2013  1 0
0
0
 2014  1 0 0
0
 2015  0 0
0
0
 2016  0 0 0
 2017  0
 2018  0 0
0
0
 2019     0 0

Uppfært:  28. febrúar 2020 (LV)
Heimild: Alcoa Fjarðaál og Landsvirkjun, 2009-2020.

Vöktunaráætlun og markmið

Hvað er mælt ?

Fjölda atvika á ári með lekum yfir 20 lítra og lekum yfir 100 lítra bæði á landi (virkjun og álver) og frá flutningaskipum sem eru við festar í höfn Fjarðabyggðar. (Áhrif framkvæmda: bein).

Áætlun um vöktun

Skráning atvika

  • Fljótsdalsstöð: Stöðvarstjóri sér um að hvert atvik er skráð.
  • Fjarðaál: Umhverfis-, öryggis- og heilsuteymi sér um að hvert atvik er skráð.


Markmið

Fljótsdalsstöð og Fjarðaál:

  • 0 lekar yfir 20 lítrar
  • 0 lekar yfir 100 lítrar

Mögulegar viðbragðsaðgerðir

Öryggisreglur og eftirlit eiga að hafa áhrif á að meðferð olíu og efna sé með þeim hætti að ekki verði mengun.

Breytingar á vísi

Á ársfundi verkefnisins 30. apríl 2019 var eftirfarandi breyting samþykkt:

Texti fyrir breytingu
Texti eftir breytingu

Hvað er mælt:

· Fjölda atvika á ári með lekum yfir 20 lítra og lekum yfir 2000 lítra bæði á landi (virkjun og álver) og frá flutningaskipum sem eru við festar í höfn Fjarðabyggðar. (Áhrif framkvæmda: bein).

Markmið

0 lekar yfir 20 lítrar – 0 lekar yfir 2.000 lítrar

 

Hvað er mælt:

· Fjölda atvika á ári með lekum yfir 20 lítra og lekum yfir 100 lítra bæði á landi (virkjun og álver) og frá flutningaskipum sem eru við festar í höfn Fjarðabyggðar. (Áhrif framkvæmda: bein)

Markmið

0 lekar yfir 20 lítrar – 0 lekar yfir 100 lítrar

Rökstuðningur breytinga: Samkvæmt íslenskri reglugerð um varnir gegn olíumengun frá starfsemi á landi 884/2017 - 61. gr. er viðmið 100 lítrar en grunnviðmið Alcoa er 20 lítrar.
Í fjórða áfanga sjálfbærniverkefnisins var ákveðið að breyta númerum sjálfbærnivísanna. Þessi vísir var upphaflega númer 22.3 og er fjallað um hann undir því númeri í áfangaskýrslum verkefnisins 2004 og 2005.

Á stýrihópsfundi 3. febrúar 2011 var rætt um nafn vísis ,,Olíu- og efnalekar sem tengjast framkvæmdum“ þar sem olíu- og efnalekar geta líka átt sér stað vegna starfsemi, ekki bara vegna framkvæmda. Var lagt til að heiti og mælingum í ,,Olíu- og efnalekar vegna framkvæmda og starfsemi“. Var þessi breyting samþykkt.

Forsendur fyrir vali á vísi


Olíu- og efnalekar geta valdið skemmdum á vistkerfum. Varúðarráðstafanir til að koma í veg fyrir olíu- og efnaleka á vinnusvæðum og þar sem skip liggja við festar eru mikilvægar til að vernda vistkerfi fyrir hugsanlegum skaða. Þetta er ekki síst mikilvægt í því ljósi að heilbrigði vistkerfis sjávar skiptir miklu máli fyrir atvinnulíf á Austurlandi.

Grunnástand

Á ekki við í þessum vísi.