Forsíðutengd

Losun gróðurhúsalofttegunda hjá Fljótsdalsstöð er með því minnsta sem þekkist

visir 2.13 co2 greining LVÁrleg losun gróðurhúsalofttegunda (GHL) á hverja unna GWst í Fljótsdalsstöð er um 0,25 g CO2-ígildi/kWst þegar ekki er tekið tillit til kolefnisbindingar með landgræðslu (sjá mynd).

Ólíkt því sem gerist í flestum öðrum löndum þá er losun GHL frá raforkuvinnslu á Íslandi tiltölulega lítil, enda er langstærstur hluti vinnslunnar frá endurnýjanlegum orkugjöfum þ.e. vatnsafli og jarðvarma.


Stærstur hluti þess er vegna losunar gróðurhúsalofttegunda frá uppistöðulónum (60%), og því næst vegna losunar á byggingartíma virkjunarinnar (37%) sem að stórum hluta má rekja til notkunar jarðefnaeldsneytis og steypu. Rekstur stöðvarinnar vegur einungis um 3% af kolefnissporinu. Til samanburðar má til dæmis geta þess að kolefnisspor fyrir raforkuvinnslu í kolakynntu orkuveri er á bilinu 800 – 1.250 g CO2-ígildi/kWst.

Nánar má lesa um losun gróðurhúsalofttegunda í vísi 2.13

Útlit síðu: