Ársfundur 2016

Ársfundur Sjálfbærniverkefnisins 2016

Hótel Valaskjálf, Egilsstöðum - Þriðjudaginn 3. maí kl. 14:00 - 18:00


Sjötti ársfundur Sjálfbærniverkefnis Alcoa Fjarðaáls og Landsvirkjunar verður haldinn í Valaskjálf, Egilsstöðum, þriðjudaginn 3. maí 2016 kl. 14 - 18.


Að þessu sinni er sjónum beint að stöðu og framtíð verkefnisins.

Dagskrá

 

Fundarstjóri:  Björn Ingimarsson, bæjarstjóri Fljótsdalshéraðs


14:00   Setning, Ragna Árnadóttir, Landsvirkjun

14:10   Staða Sjálfbærniverkefnisins og sýn stýrihóps, Árni Jóhann Óðinsson, Landsvirkjun

14:35   Sjálfbærniverkefni á Norðurlandi, Valur Knútsson, Landsvirkjun

14:50   Sóknaráætlun Austurlands, Björg Björnsdóttir, fulltrúi sveitarstjórnarmála hjá Austurbrú

15:05   Kaffihlé

15:35   Hópastarf

  •     Stöðugreining Sjálfbærniverkefnisins, Jóhanna Harpa Árnadóttir, Landsvirkjun og María Ósk                   Kristmundsdóttir, Alcoa Fjarðaál, stýra vinnunni.

16:50   Kynning á helstu niðurstöðum hópastarfs

17:10   Athyglisverðar niðurstöður vöktunar 2015

  •      Hákon Aðalsteinsson, Landsvirkjun, gerir grein fyrir umhverfisvöktun vegna Kárahnjúkavirkjunar
  •      Guðmundur Sveinsson Kröyer, Alcoa Fjarðaál,  fer yfir niðurstöður um flúorlosun og flúor í grasi og beinum.

17:40   Tillögur um breytingar á sjálfbærnivísum

17:50   Samantekt / umræður

18:00   Fundarslit

Þátttakendur

Björn Ingimarsson
Fljótsdalshérað
Freyr Ævarsson
Fljótsdalshérað
Valur Knútsson
Landsvirkjun
Árni Jóhann Óðinsson
Landsvirkjun
Pétur Ingólfsson
Landsvirkjun
Lilja Bjarnadóttir
Landsvirkjun
Ragnheiður Ólafsdóttir
Landsvirkjun
Fríða Björg Eðvarðsdóttir
Landvernd
Hákon Aðalsteinsson
Landsvirkjun
Ragna Árnadóttir
Landsvirkjun
Georg Pálsson
Landsvirkjun
Ívar Páll Jónsson
Landsvirkjun
Kristín Ágústsdóttir
Náttúrustofa Austurlands
Aníta Júlíusdóttir
Landsvirkjun
Steinn Ágúst Steinsson
Landsvirkjun
Marinó Stefánsson
Fjarðabyggð
Smári Kristinsson
Alcoa Fjarðaál
Guðmundur Sveinsson Kröyer
Alcoa Fjarðaál
Páll Freysteinsson
Alcoa Fjarðaál
Dagný Björk Reynisdóttir
Alcoa Fjarðaál
Geir Sigurpáll Hlöðversson
Alcoa Fjarðaál
Gunnar Jónsson
Fljótsdalshérað
Signý Ormarsdóttir
Austurbrú
Valdimar O. Hermannsson
Brammer
Sindri Óskarsson
Landsvirkjun
Dagbjartur Jónsson
Landsvirkjun
Sverrir H. Sveinbjörnsson
Landsvirkjun
Guðmundur Davíðsson
Hitaveita Egilsstaða og Fella
Ketill Hallgrímsson
 
Ragnar Sigurðsson
Alcoa Fjarðaál
Hilmar Sigurbjörnsson
Alcoa Fjarðaál
Ólöf Vilbergsdóttir
Fjarðabyggð
Katrín Reynisdóttir
Austurbrú
Sigrún Víglundsdóttir
Austurbrú
Jónína Brá Árnadóttir
Seyðisfjarðarkaupstaður
Jóna Árný Þórðardóttir
Austurbrú
Guðrún Á. Jónsdóttir
Austurbrú
Björg Björnsdóttir
Austurbrú
Jóhanna Harpa Árnadóttir
Landsvirkjun
María Ósk Kristmundsdóttir
Alcoa Fjarðaál

Samantekt

Fundarstjóri:  Björn Ingimarsson, bæjarstjóri Fljótsdalshéraðs

Setning:  Ragna Árnadóttir, aðstoðarforstjóri Landsvirkjunar setti fundinn.  Í setningarræðu sinni ræddi hún um þau verðmæti sem fólgin eru í Sjálfbærniverkefninu og að hollt væri að skoða hvort breytinga er þörf til að tryggja að þau nýtist sem best.

Árni Jóhann Óðinsson rakti sögu verkefnisins, fór yfir stöðu þess og velti upp spurningum og hugmyndum um þróun þess.   Þá kom fram að Landvernd hefur ákveðið að hætta þátttöku í verkefninu og þakkaði Árni þeim gott samstarf og mikilvægt innlegg í verkefnið.

Valur Knútsson sagði frá byggingu Þeystareykjavirkjunar og sjálfbærniverkefni sem er að fara af stað á Norðurlandi í tengslum við framkvæmdirnar.  Verkefnið verður minna en verkefnið á Austurlandi en undirbúningurinn héðan nýttur og víðtækt samráð haft um þróun þess.  Tillögur komu að rúmlega 100 vísum en unnið er að því að skera þá niður og hefst vöktun vonandi í sumar.    

Björg Björnsdóttir, verkefnastjóri sveitarstjórnarmála hjá Austurbrú, sagði frá Sóknaráætlun Austurlands og íbúafundinum „Austurlandið mitt“, sem haldinn var 15. mars 2016 í tengslum við endurskoðun áætlunarinnar.  Björg benti á að sárlega vanti hagvísa fyrir svæðið þó ýmsir aðilar vinni gögn, hver í sínu horni.  Í tilefni 10 ára afmælis verkefnisins á næsta ári mætti skoða aukna samvinnu milli aðila sem fylgjast með samfélagsþróun á Austurlandi. 

María Ósk Kristmundsdóttir og Jóhanna Harpa Árnadóttir stýrðu hópastarfi.  Fundarmenn skiptust í 6 hópa sem ræddu styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri verkefnisins.  Verið er að taka saman niðurstöður en áberandi í umræðunni var þörf fyrir aukið samstarf og kynningu verkefnisins.

Hákon Aðalsteinsson sagði frá umhverfisvöktun vegna Kárahnjúkavirkjunar.  Hann benti á að erfitt er að rekja breytingar sem greinast á umhverfi til framkvæmda þar sem aðrir þættir spila inn í.  Til dæmis er fjölda hreindýra stjórnað með veiðum og því segir talning þeirra ekkert um áhrif framkvæmda.  Sumar breytingar eru mjög hægfara og greinast ekki fyrr en eftir áratugi.  Hann varpaði fram spurningu um það hvort verkefnið muni krefjast þess að vöktun verði haldið áfram á vísum sem Umhverfisstofnun leyfir að hætt sé að fylgjast með.

Guðmundur Sveinsson Kröyer fór yfir mælingar á flúor í grasi og í kjálkabeinum sauðfjár í Reyðarfirði.  Hann ræddi um niðurstöðurnar í samhengi við veðurskilyrði eins og úrkomu og hitahvörf. Þá hafa menn spurt sig hvort björtu sumrin á Íslandi valdi því að plöntur séu opnari en ella fyrir mengun.

Fyrir fundinum lágu tillögur um breytingar á fimm sjálfbærnivísum og voru þær allar samþykktar samhljóða.

Geir Sigurpáll Hlöðversson lauk fundinum með stuttri samantekt.  Þá þakkaði hann Fríðu Björgu Eðvarðsdóttur fulltrúa Landverndar í stýrihóp fyrir hennar góða framlag til verkefnisins og hún óskaði verkefninu góðs gengis með kveðju frá Landvernd.  


Erindi


Hópavinna

Niðurstöður hópastarfs

Breytingar á vísum

Fyrir fundinn voru lagðar tillögur um breytingar á fjórum vísum.  Þær voru allar samþykktar samhljóða.