Samráðshópur

Samráðshópur

Samráðshóp Landsvirkjunar og Alcoa um sjálfbæra þróun á Austurlandi var komið á fót snemma sumars árið 2004. Markmið hópsins var að móta ramma sem hægt væri að meta áhrif álvers Fjarðaáls og Kárahnjúkavirkjunar gagnvart hugtökum sjálfbærrar þróunar.

Hlutverk hópsins var:

  • Að greina þau málefni sem hver og einn í hópnum taldi mikilvægt að fylgjast með til framtíðar.
  • Að þróa vísa (indicatiors).
  • Að finna hugsanlega mælikvarða til að mæla áhrif af starfsemi fyrirtækjanna á sjálfbæra þróun á Austurlandi.

Samsetning hópsins:

Fulltrúar Landsvirkjunar og Alcoa settu saman lista yfir stofnanir, samtök og fyrirtæki sem boðið var að skipa fulltrúa í hópinn. Hópurinn var skipaður fulltrúum ýmissa aðila sem áttu hagsmuna að gæta á áhrifasvæði virkjunar og álvers, svo og sérfræðingum í efnahags-, félags- og umhverfismálum. Hópurinn hittist fjórum sinnum, auk þess sem þátttakendur unnu milli funda með sínum samstarfsaðilum (félagasamtökum, fyrirtækjum eða stofnunum) að tillögum og rýndu gögn. Í töflunni hér að neðan má sjá lista yfir þátttakendur í samráðshópnum ásamt upplýsingum um hvaða stofnanir, fyrirtæki eða félög þeir eru fulltrúar fyrir.

Kostir við þátttöku:

Þeim samtökum sem tóku þátt í verkefninu sáu sér hag í því, m.a. af eftirtöldum ástæðum:

•Að koma hugmyndum og athugasemdum á framfæri.
•Að hafa aðgang að upplýsingum um verkefnin, áhrif þeirra og afleiðingar.
•Að hafa tækifæri til að fylgjast með framgangi verkefnanna.
•Að hafa tækifæri til að koma áhyggjuefnum á framfæri og móta vísa sem þau varðar.
•Einstakt tækifæri til að taka þátt í íslensku verkefni um sjálfbæra þróun sem er alþjóðlega áhugavert.
•Að kynnast vinnu sem fellur að stefnu íslenskra stjórnvalda og alþjóðlegri hugmyndafræði um sjálfbæra þróun.


Listi yfir þátttakendur í samráðshópnum:

Nafn  Stofnun, fyrirtæki eða félag
 Andrés Svanbjörnsson Iðnaðarráðuneytið
 Anita Roper Alcoa
 Anna Heiða Pálsdóttir Alcoa Fjarðaál
Arngrímur Viðar Ásgeirsson Ungmenna- og íþróttasamband Austurlands
Assheton Stewart Carter Conservation International/ Center for Environmental Leadership in Business
 Auður Anna Ingólfsdóttir Samtök ferðaþjónustunnar
 Björgólfur Thorsteinsson Landvernd
 Craig Bridge Bechtel
 Davíð Baldursson Þjóðkirkjan– áhrifasvæði álvers
 Einar Rafn Haraldsson Heilbrigðisstofnun Austurlands
 Grétar Þór Eyþórsson Háskólinn á Akureyri
Guðmundur A. Guðmundsson Náttúrufræðistofnun Íslands
 Gunnþórunn Ingólfsdóttir Fljótsdalshreppur
 Halla Eiríksdóttir NAUST (Náttúruverndarsamtök Austurlands)
 Hildur B. Hrólfsdóttir Landsvirkjun
 Hrönn Pétursdóttir Alcoa Fjarðaál
 Hugi Ólafsson Umhverfisráðuneytið
 Inger L. Jónsdóttir Sýslumannsembættið í Fjarðabyggð
 Jón Ingi Kristjánsson AFL 
 Kristín Ágústsdóttir Náttúrustofa Austurlands
 Lára G. Oddsdóttir Þjóðkirkjan– áhrifasvæði virkjunar
 Eiríkur Björn Björgvinsson Fljótsdalshérað(Egilsstaðir)
 Patrick Grover Alcoa
 Pálína Guðmundsdóttir Verkmenntaskóli Austurlands
 Jón Þór Sturluson Háskóli Íslands
 Pétur Ingólfsson Landsvirkjun
 Ragnheiður Ólafsdóttir Landsvirkjun
 Róbert Ragnarsson Félagsmálaráðuneytið
 Signý Ormarsdóttir Menningarráð Austurlands
 Sigurður Ólafsson Þekkingarnet Austurlands
 Sigurður St. Arnalds Landsvirkjun
 Smári Geirsson Fjarðabyggð
 Stefán Stefánsson Þróunarstofa Austurlands
 Tómas Már Sigurðsson Alcoa Fjarðaál
 Þorvaldur Jóhannsson SSA