Skip to content

LV-2012/109 - Skráning á landbroti á bökkum Lagarfljóts og Jökulsár í Fljótsdal

More info
Title LV-2012/109 - Skráning á landbroti á bökkum Lagarfljóts og Jökulsár í Fljótsdal
Subtitle Ítarefni
Description

Að beiðni Landsvirkjunar var gerð úttekt á ástandi lands við bakka Lagarfljóts og Jökulsár í Fljótsdal með tilliti til landbrots. Við mat á árbökkunum voru eftirfarandi þættir metnir: Bakkagerð, hæð árbakka, halli á árbakka og landbrot. Heildarlengd árbakkanna sem úttektin var unnin á nam 211,5km. Þar af var lítilsháttar eða ekkert landbrot á um 161 km, talsvert landbrot á 36,5 km en mikið landbrot reyndist vera á um 14 km.

File
Download file
Authors
Name Sigurjón Einarsson
Name Landgræðslan
Name Elín Fjóla Þórarinsdóttir
Taxonomy
Category Gróður
Year 2012
Publisher Landsvirkjun
Keywords Landbrot, bakkagerð, halli árbakka, hæð árbakka