Skip to content

LV-2011-086 Vistferilsgreining raforkuvinnslu með vatnsafli

More info
Title LV-2011-086 Vistferilsgreining raforkuvinnslu með vatnsafli
Subtitle Fljótsdalsstöð
Description

Í þessari skýrslu má finna niðurstöður mats á umhverfisáhrifum með aðferðarfræði vistferilsgreiningar fyrir raforkuvinnslu í Fljótsdalsstöð. Greiningin er gerð samkvæmt alþjóðlegu stöðlunum ISO 14040 og 14044 en niðurstöður hennar varpa ljósi á þá þætti í framkvæmd og rekstri stöðvarinnar sem helst valda neikvæðum umhverfisáhrifum. Niðurstöður vistferilsgreiningarinnar sýna að helstu umhverfisáhrifin má rekja til byggingartímans og losunar gróðurhúsalofttegunda frá uppistöðulónum.

File
Download file
Authors
Name EFLA verkfræðistofa
Taxonomy
Category Mat á umhverfisáhrifum
Year 2011
Publisher Landsvirkjun
Keywords Fljótsdalsstöð, Kárahnjúkavirkjun, kolefnisspor (carbon footprint), Landsvirkjun, raforka, umhverfisyfirlýsing (EPD), vatnsafl, vistferilsgreining (LCA), vistspor (ecologicalfootprint)