Skip to content

Botndýr og kræklingar

More info
Title Botndýr og kræklingar
Subtitle Rannsókn
Description Markmið rannsóknarinnar er að meta hugsanleg mengunaráhrif álvers Alcoa Fjarðaáls á lífríki sjávar í Reyðarfirði. Grunnaástand á PAH-16 efnum var kannað árið 2000 í kræklingi og burstaormum (Hafsteinn G. Guðfinnsson o.fl., 2001) og endurtekið árið 2010, auk þess voru þungmálmar mældir það ár (HRV, 2010). Hér verður greint frá niðurstöðum vöktunarmælinga á sýnum frá 2015 og niðurstöður bornar saman við fyrri mælingar.
File
Download file
Authors
Name Náttúrustofa Austurlands
Taxonomy
Category Dýralíf
Year 2015
Publisher Náttúrustofa Austurlands
Keywords Botnlíf, kræklingar, PAH-16, rannsókn