Skip to content

Lax- og silungsveiðin 2016

More info
Title Lax- og silungsveiðin 2016
Subtitle HV 2017-029
Description

Grunn úrvinnsla veiðiskýrslna var með sambærilegu sniði og verið hefur undanfarin ár. Byggt er á
skráningarkerfi veiðibóka sem verið hefur hér á landi frá árinu 1946 en veiði hefur verið skráð
rafrænt í gagnagrunn frá 1974. Tekinn er saman heildarfjöldi veiddra laxa, afli, fjöldi slepptra fiska,
ásamt þyngd aflans. Laxveiðinni er skipt í smálaxa og stórlaxa en smálax er sá lax sem dvalið hefur
eitt ár í sjó en stórlax tvö ár í sjó eða lengur.  

Url https://www.hafogvatn.is/is/midlun/utgafa/haf-og-vatnarannsoknir/lax-og-silungsveidin-2016
Authors
Name Guðmunda Björg Þórðardóttir
Name Guðni Guðbergsson
Taxonomy
Category Dýralíf
Year 2017
Publisher Hafrannsóknastofnun
Keywords Veiðiskráning, stangveiði, netaveiði, lax, bleikja, urriði