Skip to content

VMSTR/98022 - Fiskrannsóknir á þverám Jökulsár á Dal ofan Brúar 1998

More info
Title VMSTR/98022 - Fiskrannsóknir á þverám Jökulsár á Dal ofan Brúar 1998
Description

Einn af virkjunarkostum fallvatna hér á landi er virkjun stóru jökulvatnsfallanna á norðaustur- og austurlandi (Kristján Þórarinsson og fleiri 1993). Þessi vatnsföll eru Lagarfljót, Jökulsá á Dal (Brú) og Jökulsá á Fjöllum. Virkjanir geta haft mikil áhrif á afkomumöguleika og vistfræði fiska sem eru í ám og vötnum. Auk þess geta virkjanir haft áhrif á för göngufisks. Því er brýnt að bæta verulega inn í þekkingu á fiskstofnum straum- og stöðuvatna á vatnasviðinu áður en kemur að virkjanaframkvæmdum.

File
Download file
Authors
Name Ingi Rúnar Jónsson
Name Guðni Guðbergsson
Taxonomy
Category Dýralíf
Year 1998
Publisher Landsvirkjun
Keywords Fiskar, rannsóknir