Skip to content

LV-2010/045 - Hávellutalningar á Lagarfljóti og varpdreifing skúms á Úthéraði 2009

More info
Title LV-2010/045 - Hávellutalningar á Lagarfljóti og varpdreifing skúms á Úthéraði 2009
Subtitle LV-2010/045
Description Náttúrustofa Austurlands tók að sér rannsóknir á hávellum og skúmum á Héraði sumarið 2009 fyrir Landsvirkjun. Áður hafði Náttúrufræðistofnun Íslands séð um vöktun þessara tegunda. Náðu rannsóknirnar yfir varpdreifingu skúms á Úthéraði og talningar á hávellu á Lagarfljóti. Lítið var til niðurstaðna umhverfismats Kárahnjúkavirkjunar árið 2000 til samanburðar á fjölda fugla auk vetrarfuglatalninga Náttúrufræðistofnunar og veiðitalna Umhverfisstofnunar. Aðalvarpsvæði skúma á Úthéraði hefur löngum verið við farvegi Jökulsár á Dal, og hávellur hafa sótt mikið á Lagarfljót. Litlar breytingar hafa orðið á mikilvægi Jöklu fyrir skúm þó fjöldi á Úthéraði hafi minnkað miðað við árið 2000. Hinsvegar hefur fjöldi hávellu minnkað verulega á sama tímabili. Flestar voru hávellurnar næst Héraðsflóa en minnst á öðrum svæðum og við Fellabæ. Ýmsar ástæður geta verið fyrir þessum breytingum. Í ljósi niðurstaðna telur Náttúrustofa Austurlands æskilegt að áfram verði fylgst með þróun mála hjá hávellum á Lagarfljóti og skúmum á Úthéraði.
File
Download file
Authors
Name Halldór Walter Stefánsson
Name Náttúrustofa Austurlands
Taxonomy
Category Fuglar
Year 2010
Publisher Landsvirkjun
Keywords Hávella, skúmur, Lagarfljót, Úthérað, vöktun, Kárahnjúkavirkjun.