Skip to content

Hálslón

More info
Title Hálslón
Subtitle Aurburður og setmyndun
Description Í þessari skýrslu verður lagt mat á aurburð sem berst inn í Hálslón og lögð verður áhersla á eftirfarandi þrjú atriði. 1. Mat á styrk og kornastærðardreifingu sem berst til virkjunar í gegnum aðrennslisgöng. 2. Mat á þykkt sets og kornastærðardreifingu sets á bökkum Hálslóns. 3. Mat á stærð aurkeilu efst í lóninu. Megináhersla verður lögð á fyrstu tvo liðina og eingöngu lagt lauslegt mat á útbreiðslu aurkeilunnar efst í lóninu. Við fyrstu tvo liðina skiptir fínna setið megin máli þar sem sethraði þess er svo lítill að það nær að berast inn í lónið, en hins vegar eru það grófu efnin sem setjast efst í lónið og mynda aurkeiluna.
File
Download file
Authors
Name Verkfræðistofan Vatnaskil
Taxonomy
Category Gróður
Year 2005
Publisher Landsvirkjun
Keywords Hálslón, Vatnaskil, Aurburður, setmyndun