Skip to content

LV-2005/87 - Mælingar á bökkum við Lagarfljót neðan Lagarfoss og Jökulsá á Dal við Húsey

More info
Title LV-2005/87 - Mælingar á bökkum við Lagarfljót neðan Lagarfoss og Jökulsá á Dal við Húsey
Subtitle Grunnástand fyrir tilkomu virkjunar
Description

Með tilkomu Kárahnjúkavirkjunar mun rennsli aukast í Lagarfljóti og vatnsborð hækka, en
minnka í Jökulsá á Dal.
Landbrot með Lagarfljóti er nú mjög misjafnt. Milli Lagarfoss og Steinboga er það mjög
takmarkað og staðbundið en það er hins vegar talsvert á flatlendinu neðan við Steinboga þar
sem áin er mjög bugðótt. Með tilkomu Kárahnjúkavirkjunar er ekki gert ráð fyrir að landbrot
breytist mikið við Lagarfljót. Við austurbakka Jökulsár er nú verulegt landbrot en að vestanverðu stýra varnargarðar rennsli árinnar. Ekki er líklegt að landbrot aukist við virkjunina.
Líklegra er að það minnki nokkuð.
Til þess að vakta hugsanleg áhrif Kárahnjúkavirkjunar á landbrot við bakka Lagarfljóts neðan
Lagarfoss og Jökulsár á Dal við Húsey hefur grunnástandið verið mælt, þ.e. aðstæður fyrir
tilkomu virkjunarinnar. Mælingar hafa verið gerðar á alls 14 stöðum þar sem ástæða þykir að
fylgjast með landbroti. Niðurstöður mælinganna eru settar fram í þessari skýrslu og á
geisladiski sem fylgir skýrslunni

File
Download file
Authors
Name Gunnar Guðni Tómasson
Name Hrafnhildur Brynjólfsdóttir
Taxonomy
Category Gróður
Year 2005
Publisher Landsvirkjun
Keywords Kárahnjúkavirkjun, Úthérað, Lagarfljót, Jökulsá á Dal, rof, rofbakkar, vöktun, grunnástand