Skip to content

LV-2018/096 - Gróðurbreytingar 2006-2017 við Lagarfljót og Jökulsá á Dal á Úthéraði

More info
Title LV-2018/096 - Gróðurbreytingar 2006-2017 við Lagarfljót og Jökulsá á Dal á Úthéraði
Subtitle Áhrif Kárahnjúkavirkjunar
Description

Árið 2006 hófst vöktun á gróðri og grunnvatnsstöðu á Úthéraði. Markmiðið var að rannsaka áhrif breytinga á vatnafari Lagarfljóts og Jökulsár á Dal í kjölfar Kárahnjúkavirkjunar á fyrrnefnda þætti. Í upphafi var vöktunin unnin af Náttúrufræðistofnun Íslands en Náttúrustofa Austurlands tók við umsjón verkefnisins árið 2017. Niðurstöður sýna að breytingar hafa orðið á gróðri. Breytingarnar eru mismunandi eftir svæðum, tengjast breyttri grunnvatnsstöðu en mótast einnig að aðstæðum. Á svæðum við Lagarfljót hefur land blotnað og þekja votlendistegunda hefur aukist. Við Jökulsá á Dal bendir til að land hafi þornað að einhverju leyti og þar hefur dregið úr þekju votlendistegunda.

File
Download file
Authors
Name Guðrún Óskarsdóttir
Name Náttúrustofa Austurlands
Name Sigurður H. Magnússon
Taxonomy
Category Gróður
Year 2018
Publisher Landsvirkjun
Keywords Úthérað, Lagarfljót, Jökulsá á Dal, gróðurvöktun, gróður, grunnvatnsstaða, vatnshæð, Kárahnjúkavirkjun.