Skip to content

LR-2011/15 - Gróðurstyrking við Hálslón

More info
Title LR-2011/15 - Gróðurstyrking við Hálslón
Subtitle Framkvæmdir og árangur 2011
Description

Frá árinu 2009 hefur áburði verið dreift á gróðursnauð svæði austan Hálslóns til að koma upp gróðri sem væri betur í stakk búinn til þess að taka við hugsanlegu áfoki úr lónstæðinu. Heildarstærð uppgræðslusvæðis er orðin 452 ha. Árangur aðgerða hefur verið góður og hefur ásýnd svæðisins breyst mikið. Gert er ráð fyrir áframhaldandi uppgræðsluaðgerðum og stækkun svæða. Landgræðsla ríkisins hefur umsjón með verkefninu fyrir hönd Landsvirkjunar.

File
Download file
Authors
Name Guðrún Schmidt
Taxonomy
Category Gróðurstyrking
Year 2011
Publisher Landgræðsla ríkisins
Keywords gróðurstyrking, áburðardreifing, uppgræðsla, Hálslón, áfok