Skip to content

Áfangaskýrsla III

More info
Title Áfangaskýrsla III
Subtitle Sjálfbærniverkefni: Mælingar á árangri Alcoa og Landsvirkjunar við byggingu og rekstur Fjarðaáls og Kárahnjúkavirkjunar
Description

Í þessari skýrslu eru dregnar saman niðurstöður úr þriðja áfanga sjálfbærniverkefnis Alcoa og Landsvirkjunar á Austurlandi og er um leið kynnt framkvæmdaáætlun fyrir fjórða áfanga.
Áætlunin var upphaflega kynnt sem drög í nóvember 2006 til að gefa áhugasömum tækifæri til að koma ábendingum á framfæri varðandi þau markmið og þær áætlanir um vöktun sem fyritækin hafa sett sér.

File
Download file
Authors
Taxonomy
Category Skýrslur IS
Year 2006
Keywords Sjálfbærniverkefni, vöktunaráætlun, markmið, viðmið