Skip to content

LV-2013/068 - Kísilþörungar og smádýr í Lagarfljóti 2006–2007

More info
Title LV-2013/068 - Kísilþörungar og smádýr í Lagarfljóti 2006–2007
Subtitle VMST/13037
Description

Miklar og snöggar sveiflur voru á vatnsborði Lagarins bæði árin sem rannsóknin stóð yfir. Gat breyting á vatnsborði breyst um tugi sentímetra á örfáum dögum. Á milli fyrstu og annarrar sýnatöku 2006 (16. maí og 6. júní) hafði vatnsborð hækkað um 66 cm.

Mælingar á ljósi í Leginum voru einungis gerðar í september 2006. Reyndist ljós sem nýtist þörungum til tillífunar vera horfið á innan við 2 m dýpi. Mælingar á rýni (sjóndýpi) voru gerðar mun oftar en ljósmælingarnar og sýndu þær mælingar að rýni var á bilinu 20–60 cm sumarið 2006 og var á bilinu 20–30 cm yfir sama tíma 2007. Rýnið var mest fyrripart sumars og dvínaði er leið á sumarið.

Svifdýr í Leginum einkennast fyrst og fremst af krabbadýrum. Árfætlur (Copepoda) eru þar í mestum mæli, einkum svifdíli (Diaptomus). Magn svifdýra var á bilinu 0,4–17,9 dýr í hverjum lítra, sem er lítið í samanburði við önnur stór stöðuvötn hér á landi. Mesta magn mældist undir júnílok út af Húsatanga 2006

File
Download file
Authors
Name Iris Hansen
Name Eydís Njarðardóttir
Name Finnur Ingimarsson
Name Haraldur R. Ingvason
Name Jón S. Ólafsson
Taxonomy
Category Vatnabúskapur
Year 2013
Publisher Veiðimálastofnun
Keywords Rannsóknir, Lagarfljót, Þörungar, smádýr