Skip to content

LV-2014/121 - Vöktun á áfoki í Kringilsárrana

More info
Title LV-2014/121 - Vöktun á áfoki í Kringilsárrana
Subtitle LV-2014/121
Description Að beiðni Landsvirkjunar var settur upp búnaður til að hægt væri að fylgjast með tíðni og, eftir föngum magni, áfoks frá lónstæði Hálslóns og inn á Kringilsárrana. Settar voru upp þrjár mælistöðvar sem byggja á Sensit kornateljurum ásamt hita- og vindmælum. Ríkjandi vindáttir og landslag ræður miklu um líkur á áfoki. Sumarið 2014 mældist lítið áfok á tveimur stöðvum en talsvert á þeirri þriðju. Þar mældist áfok sem nam allt að 1,2 t m-1 sem telst umtalsvert. Einungis þurfti vind sem nam 4 m s-1 sem til að áfok hæfist. Nauðsynlegt er að fylgjast með framvindu á þessum svæðum.
File
Download file
Authors
Name Ágústa Helgadóttir
Name Jóhann Þórsson
Taxonomy
Category Gróður
Year 2014
Publisher Landsvirkjun
Keywords Hálslón, Kringilsárrani, áfok, vöktun á áfoki.