Skip to content

LV-2018-095 Gróðurvöktun á Vesturöræfum

More info
Title LV-2018-095 Gróðurvöktun á Vesturöræfum
Subtitle Samanburður á samsetningu og þekju gróðurs árin 2007 og 2017
Description

Náttúrustofa Austurlands hefur vaktað gróðurfar á Snæfellsöræfum og Fljótsdalsheiði og hófst vöktunin árið 2006. Markmið rannsóknanna er að kanna langtímabreytingar á gróðri vegna hugsanlegra áhrifa Kárahnjúkavirkjunar og þá einkum Hálslóns.
Á Snæfellsöræfum fóru rannsóknir fram í Kringilsárrana og á Vesturöræfum. Niðurstöður mælinga á Vesturöræfum sýndu litlar breytingar á gróðri á milli áranna 2007 og 2017. Heildargróðurþekja breyttist lítið en þó mátti sjá mun á þekju víðitegunda. Ástand gróðurs benti ekki til aukins beitarálags og gróðurstuðull gaf til kynna meiri grósku á árunum 2014-2017 en árin á undan.

File
Download file
Authors
Name Guðrún Óskarsdóttir
Taxonomy
Category Gróður
Year 2018
Publisher Landsvirkjun
Keywords Gróðurvöktun, Vesturöræfi, Snæfellsöræfi, gróður, gróðurstuðull, NDVI, gróðursamsetning, tegundasamsetning.