Skip to content

LV-2010 - Greinargerð: Rofvarnir og gróðurvernd við Hálslón

More info
Title LV-2010 - Greinargerð: Rofvarnir og gróðurvernd við Hálslón
Subtitle LV-2010
Description Aðgerðir framkvæmdaraðila til að minnka jarðvegsrof og áfok úr Hálslóni skulu miðast við að hvergi myndist áfoksgeirar meðfram jöðrum Hálslóns í hönnunarstormi með 50-100 ára endurkomutíma. Í samræmi við það skal framkvæmdaraðili vinna heildstæða áætlun sem sýnir nákvæma útfærslu aðgerða og mat á virkni þeirra.
File
Download file
Authors
Name Pétur Ingólfsson
Name Sveinn Runólfsson
Taxonomy
Category Gróður
Year 2010
Publisher Landsvirkjun
Keywords Hálslón, landgræðsla, gróðurvernd, áfok