Skip to content

LV-2010/062 Gróðurvöktun á Vesturöræfum, Kringilsárrrana og Fljótsdalsheiði með notkun gervitunglamynda.

More info
Title LV-2010/062 Gróðurvöktun á Vesturöræfum, Kringilsárrrana og Fljótsdalsheiði með notkun gervitunglamynda.
Subtitle Samanburður milli ára 2002, 2007 og 2008
Description

Í þessari skýrslu er fjallað um úrvinnslu og samanburð á SPOT-5 gervitunglamyndum sem teknar voru af Vesturöræfum, Kringilsárrana, Fljótsdalsheiði og nálægum svæðum sumrin 2002, 2007 og 2008. 

Markmiðið er að fylgjast með mögulegum breytingum á gróðri sem kunna að verða vegna áfoks frá Hálslóni.  Reiknaður var út gróðurstuðull sem segir til um grósku og þekju gróðurs á svæðinu.  Gróðurstuðulsgildi voru borin saman á milli mynda til að sjá hvort breytingar hefðu orðið í gróðurþekju á milli þessara ára.

Rannsóknasvæðinu var skipt niður í bil út frá yfirborði Hálslóns í hæstu stöðu til að gera sér betur grein fyrir breytileika í gróðurstuðulsgildum á milli mynda.  Niðurstöður voru einnig settar fram á litkvarðamynd.  

Samanburður á gróðurstuðulgildum út frá Hálslóni milli áranna þriggja sýnir nánast engar breytingar.  Þetta er eins og gera mátti ráð fyrir þar sem áhrifa frá Hálslóni ætti ekki að vera farið að gæta.

Með þessari skýrslu líkur skilgreiningu á því grunnástandi gróðurs á Vesturöræfum, Kringilsárrana og Fljótsdalsheiði sem vöktun á hugsanlegum áhrifum af Hálslóni mun byggjast á.

File
Download file
Authors
Name Gerður Guðmundsdóttir
Name Sigmar Metúsalemsson
Name Náttúrustofa Austurlands
Taxonomy
Category Gróður
Year 2010
Publisher Landsvirkjun
Keywords Fljótsdalsheiði, Kringilsárrani, Vesturöræfi, gróður, gervitunglamynd, gróðurstuðull (GS), SPOT-5, gróðurvöktun