Skip to content

LV-2017-054 Gróðurvöktun á Fljótsdalsheiði

More info
Title LV-2017-054 Gróðurvöktun á Fljótsdalsheiði
Subtitle Samanburður á samsetningu og þekju gróðurs árin 2008 og 2016
Description

Þær gróðurbreytingar sem sáust á Fljótsdalsheiði á árunum 2008 til 2016 bentu til aukins beitar-álags. Heildargróðurþekja minnkaði og meðalþekja flétta minnkaði mikið milli ára. Meðalþekja lyngs og smárunna, byrkninga og hálfgrasa minnkaði einnig á milli ára en þekja blómjurta jókst. Hlutfall ógróins yfirborðs hélst þó svipað milli ára. Ekki var að sjá neinar augljósar breytingar á grósku út frá þróun gróðurstuðuls á svæðinu síðustu 17 árin en gildi stuðulsins síðustu tvö ár rannsóknar voru þó með hæsta móti. Breytingar á heildargróðurþekju milli athugunarára má að hluta til líklega rekja til aukinnar beitar grasbíta. Hreindýr bíta fléttur, einkum frá hausti fram á vor. Líklegt er að beit hreindýra skýri þær breytingar sem sáust á fléttugróðri á Fljótsdalsheiði frá 2008 til 2016.

File
Download file
Authors
Name Guðrún Óskarsdóttir
Name Elín Guðmundsdóttir
Name Kristín Ágústsdóttir
Name Skarphéðinn G. Þórisson
Name Náttúrustofa Austurlands
Taxonomy
Category Gróður
Year 2017
Publisher Landsvirkjun
Keywords Gróðurvöktun, Fljótsdalsheiði, Snæfellsöræfi, gróður, gróðurstuðull, NDVI, gróðursamsetning, fléttur, tegundasamsetning, gróðurfar, hreindýr, hreindýrabeit.