Skip to content

LV-2015-075 Rennslisgæfir mælar Landsvirkjunar á Austurlandi 2014

More info
Title LV-2015-075 Rennslisgæfir mælar Landsvirkjunar á Austurlandi 2014
Subtitle LV-2015-075
Description Landsvirkjun hefur í samstarfi við Orkustofnun og Veðurstofu Íslands rekið kerfi rennslisgæfra vatnshæðarmæla á Austurlandi um margra ára skeið. Meginmarkmið mælinganna var upphaflega að kanna hagkvæmni virkjana á svæðinu og þá sérstaklega varðandi stóru vatnsföllin Jökulsá á Dal og Jökulsá í Fljótsdal. Alls hafa 20 rennslisgæfir vatnshæðarmælar verið reknir á svæðinu frá upphafi en í dag eru 9 þessara mæla enn í rekstri. Með tilkomu Kárahnjúkavirkjunar hafa orðið breytingar á vatnafari svæðisins og markmið núverandi mælakerfis breyst. Í skýrslunni er skoðaður tilgangur þeirra mæla sem eru í rekstri, hvenær rekstur hófst og lítillega fjallað um rekstur hvers mælis. Einnig eru teknar saman tölfræðilegar upplýsingar um gagnaraðir hvers mælis og hvort og þá hvernig rennsli viðkomandi vatnsfalls hefur breyst eftir virkjanaframkvæmdir.
File
Download file
Authors
Name Egill Axelsson
Taxonomy
Category Vatnabúskapur
Year 2015
Publisher Landsvirkjun
Keywords Vatnamælingar, vatnshæðarmælakerfi, vatnshæð, rennsli, rennslismælingar, rennslisgæfir mælar, Kárahnjúkavirkjun, Austurland, Jökulsá í Fljótsdal, Hóll, Eyjabakkafoss, Kelduá, Fellsá, Kringilsá, Hrafnkelsá, Jökulsá á Dal, Brú, Hjarðahagi