Fara í efni

Framvinda

Viðhorf til Landsvirkjunar

Sjálfbærni.is

Mynd 1. Svör við spurningunni "Ert þú jákvæð(ur) eða neikvæð(ur) gagnvart Landsvirkjun?*

Mynd 2. Skipting svara við spurningunni "Ert þú jákvæð(ur) eða neikvæð(ur) gagnvart Landsvirkjun? í okt.-nóv. 2020.  Jákvæð teljast þau sem svara (Frekar og mjög jákvæð(ur)), neikvæð  teljast þau sem svara (frekar og mjög neikvæð(ur)). 

Mynd 3.  Meðaltal  svara við spurningunni "Ert þú jákvæð(ur) eða neikvæð(ur) gagnvart Landsvirkjun?.  Það er reiknað  skv. eftirfarandi formúlu: [Mjög jákvæð(ur) (fj. x 10) + frekar jákvæð(ur) (fj. x 7,5) + hvorki né (fj. x 5) + frekar neikvæð(ur) (fj. x 2,5) + mjög neikvæð(ur) (fj. x 0)] / Heildarfjöldi svara.*

*Könnunin í okt.-nóv. '08 var fyrsta könnunin sem var blönduð síma-og netkönnun, en áður voru kannanirnar eingöngu í síma. Þar af leiðandi ber að túlka þróun milli 2007 og 2008 með hliðsjón af því.

Uppfært: 11. apríl 2022
Heimild: Viðhorfskönnun Capacent Gallup 2021


Viðhorf til Alcoa Fjarðaáls

 
Sjálfbærni.is

Mynd 4. Svör við spurningunni "Hversu jákvæð(ur) eða neikvæð(ur) ert þú gagnvart Alcoa Fjarðaáli?

 
 

Mynd 5. Skipting svara við spurningunni "Hversu  jákvæð(ur) eða neikvæð(ur) ert þú gagnvart Alcoa Fjarðaáli? í okt-nóv 2019. Jákvæð teljast þau sem svara (Að öllu leyti, mjög og frekar jákvæð(ur)), neikvæð teljast þau sem svara (að öllu leyti, mjög og frekar neikvæð(ur)).

 

Mynd 6. Meðaltal svara við spurningunni "Hversu jákvæð(ur) eða neikvæð(ur) ert þú gagnvart Alcoa Fjarðaáli?"  á skalanum 1 - 7 . Það er reiknað skv. eftirfarandi formúlu: [Að öllu leyti jákvæð(ur) (fj x 7) Mjög jákvæð(ur) (fj. x6) + frekar jákvæð(ur) (fj. x 5) + hvorki né (fj. x 4) + frekar neikvæð(ur) (fj. x 3) + mjög neikvæð(ur) (fj. x 2) að öllu leyti neikvæður (fj x 1)] / Heildarfjöldi svara.

Uppfært: 22. mars 2023
Heimild: Viðhorfskönnun Capacent Gallup 2022

Hægt er að skoða skýrslur Capacent um viðhorfskannanir í skýrslugrunni vefsins.

Vöktunaráætlun og markmið

Hvað er mælt ?

Regluleg könnun á samfélagslegum viðhorfum – hlutfall svarenda sem telja árangur Fjarðaáls og Landsvirkjunar varðandi framkvæmdir og samskipti við íbúa góðan eða mjög góðan. (Áhrif framkvæmda: bein).

Áætlun um vöktun

Könnun verður gerð árlega á vegum Gallup fyrir bæði fyrirtækin

Markmið

75% Austfirðinga sé jákvæðir gagnvart Fjarðaáli og Landsvirkjun.

Mögulegar viðbragðsaðgerðir

Fyrirtækin geta stuðlað að jákvæðri ímynd með góðum starfsháttum.

Breytingar á vísi

Þessi vísir var upphaflega númer 33.1. Þá hét hann Viðhorf samfélags til starfsemi Fjarðaáls og Landsvirkjunar og má finna umfjöllun um hann undir því númeri í áfangaskýrslum verkefnisins frá 2005 og 2006.

Tvisvar hefur númeri vísis verið breytt.

Tafla 1. Breytingar á númeri og nafni vísis.
Ár Nr. Nafn vísis
2020 4.2.1 Viðhorf samfélags
2007 1.19 Viðhorf samfélags til starfsemi Fjarðaáls og Landsvirkjunar

Grunnástand

Sjálfbærni.is
Mynd 7.   Svör við spurningunum "Ertu jákvæð(ur) eða neikvæð(ur) gagnvart Landsvirkjun? "og "Hversu jákvæð(ur) eða neikvæð(ur) ert þú gagnvart Alcoa Fjarðaáli?" í desember 2004 og 2005.

Forsendur fyrir vali á vísi

Bæði Fjarðaál og Landsvirkjun leggja mikla áherslu á jákvæð samskipti við íbúa á Austurlandi. Með því að axla bæði umhverfislega og samfélagslega ábyrgð geta fyrirtækin ræktað góð tengsl við Austfirðinga og þannig vonandi viðhaldið stuðningi samfélagsins við starfsemi fyrirtækjanna á svæðinu.


Úr áfangaskýrslu um vísa og grunnástand frá apríl 2005.

Ítarefni

Alcoa-Fjarðaál - Viðhorf íbúa Mið-Austurlands

Alcoa-Fjarðaál - Viðhorf íbúa Mið-Austurlands

2022

Lýsing á rannsókn

Unnið fyrirAlcoa Fjarðaál
Markmið: Að kanna viðhorf til Alcoa Fjarðaáls og þróun þar á
Framkvæmdatími: 17. nóvember - 29. desember 2022
Aðferð: Síma- og netkönnun
Úrtak: Einstaklingar á Austurlandi, 18 ára og eldri, handahófsvaldir úr þjóðskrá. Gagnasöfnun var hætt þegar rúmlega 500 svörum var náð.
Verknúmer: 4033793
Fjöldi svarenda: 523

Ekki var gerð könnun árin 2004 og 2006 hjá Landsvirkjun.