Fara í efni

Breytingar á vísum 2021

Núverandi nafn og númer

Nafn og númer fyrir breytingu

Samfélag

 

1.1 Íbúar

 

1.1.1 Íbúafjöldi

1.11b Lýðfræðilegar breytingar á Austurlandi

1.1.2 Kynja- og aldurssamsetning

1.11a Lýðfræðilegar breytingar á Austurlandi

 

 

1.2 Jafnrétti

 

1.2.1 Kynjahlutfall í vinnuafli

1.1b Kynjahlutfall í vinnuafli

 

 

1.3 Menntun

 

1.3.1 Samræmd próf

1.17a Gæði skóla

1.3.2 Starfsfólk við kennslu

1.17b Gæði skóla

 

 

1.4 Menning

 

1.4.1 Framboð á menningarviðburðum

1.20 Framboð á menningarviðburðum

 

 

1.5 Öryggi íbúa

 

1.5.1 Tíðni afbrota

1.18a og 1.18c Samfélagsleg velferð

1.5.2 Umferðarslys

1.18b Samfélagsleg velferð

 

 

1.6 Þjónusta

 

1.6.1 Heilbrigðisþjónusta

1.16a Opinber þjónusta í nálægum byggðum

1.6.2 Opinber þjónusta

1.16b Opinber þjónusta í nálægum byggðum


Umhverfi

 

2.1 Vatn

 

2.1.1 Grunn- og yfirborðsvatn

2.1 Gæði grunnvatns og yfirborðsvatns við álver

2.1.2 Vatnshæð og rennsli í ám

2.2a Breytingar á vatnabúskap

2.1.3 Grunnvatnshæð í holum

2.2b Breytingar á vatnabúskap

2.1.4 Rennsli fossa

2.3 Rennsli fossa

 

 

2.2 Land

 

2.2.1 Rof árbakka

2.4 Rof í árbakka Jökulsár í Fljótsdal og Lagarfljóti

2.2.2 Strandlína Héraðsflóa

2.6a Breytingar á strandlengju Héraðsflóa

2.2.3 Uppsöfnun aurs í Hálslóni

2.5 Uppsöfnun aurs í Hálslóni

2.2.4 Áfok við Hálslón

2.29 Áfok við Hálslón

2.2.5 Skerðing víðerna

2.7 Skerðing víðerna

 

 

2.3 Loft

 

2.3.1 Rykmistur

2.12 Rykmistur

2.3.2 Svifagnir

2.14b Loftgæði

 

 

2.4 Líf í sjó

 

2.4.1 Mengurnarefni í dýralífi sjávar

2.24 Mengunarefni í dýralífi sjávar

2.4.2 Botndýralíf sjávar í Héraðsflóa

2.26 Botndýralíf sjávar í Héraðsflóa

 

 

2.5 Dýr á landi

 

2.5.1 Hreindýr

2.23 Hreindýr

2.5.2 Heiðagæsir

2.21 Heiðagæsir

2.5.3 Varpfuglar á Úthéraði

2.22 Varpfuglar á Úthéraði

2.5.4 Fiskar í Jökulsá á Dal og Lagarfljóti

2.25 Vatnalíf í Jökulsá á Dal og Lagarfljóti

 

 

2.6 Gróður

 

2.6.1 Flúor í gróðri

2.27 Flúor í gróðri

2.6.2 Gróður á Snæfellsöræfum og Fljótsdalsheiði

2.28 Gróður á Vesturöræfum

2.6.3 Gróður á Úthéraði

2.6b Breytingar á strandlengju Héraðsflóa

2.6.4 Uppgræðsla lands

2.30 Uppgræðsla lands


Efnahagur

 

3.1 Fjármál heimila

 

3.1.1 Meðaltekjur á Austurlandi

1.14a tekjur íbúa

3.1.2 Fasteignaverð

1.15 Fasteignaverð

 

 

3.2 Fjármál sveitarfélaga

 

3.2.1 Útsvarstekjur

3.5a Fjárhagsstaða sveitarfélaga

3.2.2 Hlutfall tekna og gjalda

3.5b Fjárhagsstaða sveitarfélaga

3.2.3 Framlegð

3.5c Fjárhagsstaða sveitarfélaga

3.2.4 Skuldastaða

3.5d Fjárhagsstaða sveitarfélaga

 

 

3.3 Ferðaþjónusta

 

3.3.1 Störf í hótel- og veitingarekstri

3.1c Ferðaþjónusta

3.3.2 Gistinætur og nýting gistirýma

3.1b Ferðaþjónusta

3.3.3 Flugfarþegar

3.1a Ferðaþjónusta

 

 

3.4 Atvinnulíf

 

3.4.1 Störf í lykilatvinnugreinum

1.12b Vinnumarkaðurinn

3.4.2 Hlutfall vinnuafls sem starfar fyrir Fjarðaál og Landsvirkjun

1.12c Vinnumarkaðurinn

3.4.3 Atvinnuleysi

1.13 Atvinnuleysi


Fyrirtæki

 

4.1 Mannauðsmál

 

4.1.1 Menntun og þjálfun

1.4 Menntun og þjálfun starfsfólks Fjarðaáls og Landsvirkjunar

4.1.2 Starfsánægja

1.2 Ánægja starfsfólks

4.1.3 Búseta starfsfólks

1.12a Vinnumarkaðurinn

4.1.4 Kynjahlutföll

1.1a Kynjahlutfall í vinnuafli

4.1.5 Launahlutfall kynjanna

1.1b Kynjahlutfall í vinnuafli

4.1.6 Öryggi starfsfólks

1.3 Öryggi starfsfólks Fjarðaáls og Landsvirkjunar

 

 

4.2 Samfélagsmál

 

4.2.1 Viðhorf samfélagsins til fyrirtækjanna

1.19 Viðhorf samfélags til starfsemi Fjarðaáls og Landsvirkjunar

4.2.2 Frávik frá starfsleyfum

1.6 Íslenskum lögum og reglugerðum fylgt

4.2.3 Samfélagsleg virkni starfsfólks

1.5 Samfélagsleg virkni starfsfólks

4.2.4 Heimsóknir í Fjarðaál og Fljótsdalsstöð

3.1d Ferðaþjónusta

 

 

4.3 Fjármál

 

4.3.1 Útflutningur Fjarðaáls

3.2 Útflutningur Fjarðaáls

4.3.2 Efnahagslegur ábati við þjóðarframleiðslu

3.3 Efnahagslegur ábati við þjóðarframleiðslu

4.3.3 Tekjur starfsfólks

1.14b Tekjur íbúa

4.3.4 Magn vöru og þjónustu framleitt á Íslandi

3.4 Magn vöru og þjónustu framleitt á Íslandi

 

 

4.4 Umhverfismál

 

4.4.1 Magn og meðhöndlun úrgangs

2.10 Magn og meðhöndlun úrgangs

4.4.2 Hljóðmengun við álver

2.11 Hljóðmengun við Fjarðaál og í Reyðarfirði

4.4.3 Frágangur náma og haugsvæða

2.8 Frágangur náma og haugsvæða

4.4.4 Olíu- og efnalekar

2.9 Olíu- og efnalekar sem tengjast framkvæmdum

4.4.5 Gróðurhúsalofttegundir

2.13 Losun gróðurhúsalofttegunda

4.4.6 Losun rykagna

2.14a Loftgæði