Fara í efni

Framvinda

 
Sjálfbærni.is

Mynd 1. Fjöldi farþega í flugi til og frá Egilsstöðum á árunum 2003-2023. Farþegar eru taldir bæði við brottför og komu. Millilandafarþegar eru meðtaldir.

Hrágögn í excel skjali

Uppfært: 29. febrúar 2024
Heimild: Flugtölur Isavia (2024). 

Vöktunaráætlun og markmið

Hvað er mælt?

Fjöldi farþega og sætanýting í flugi til og frá Egilsstöðum. (Áhrif framkvæmda: afleidd).

Vöktun

Upplýsingum verður aflað árlega hjá Flugfélagi Íslands.

Markmið

Fjölgun farþega miðað við grunnástand.

Mögulegar viðbragsaðgerðir

Einungis er um vöktun að ræða.

Breytingar á vísi

Á ársfundi verkefnisins 3. maí 2016 var samþykkt eftirfarandi breyting á þessum lið verkefnisins.

Tafla 1. Breytingar á vísi samþykktar á ársfundi 2016. Hvað er mælt?
Texti fyrir breytingu Texti eftir breytingu
Fjöldi farþegar í flugi til og frá Egilsstöðum Fjöldi farþega og sætanýting í flugi til og frá Egilsstöðum

Rökstuðningur breytingar:

Markmið breytinganna er að vísarnir mæli stofnstærðir frekar en flæðistærðir eingöngu. Á ársfundi verkefnisins 2015 ræddi Jón Skafti Gestsson um mikilvægi þessa og niðurstöður hópastarfs á fundinum voru að gera ætti þessar breytingar.


Þessi vísir var upphaflega númer 13.1c. Þá hét hann Ferðaþjónusta og má finna umfjöllun um hann undir því númeri í áfangaskýrslum verkefnisins frá 2005 og 2006.

Tvisvar hefur númeri vísis verið breytt.

Tafla 2. Breytingar á númeri og nafni vísis.
Ár Nr. Nafn vísis
2020 3.3.3 Flugfarþegar
2007 3.1c Ferðaþjónusta

Grunnástand

Sjálfbærni.is
Mynd 2. Farþegar í flugi til og frá Egilsstöðum 2000 og 2003. Heimild: Flugfélag Íslands, 2003. 

Forsendur fyrir vali á vísi

Fjöldi ferðamanna heimsækir Austurland til að upplifa náttúru svæðisins, fossa, landslag og sérstæð náttúrufyrirbæri. Framkvæmdirnar geta haft áhrif á ferðaþjónustu á svæðinu. Ferðamönnum gæti fjölgað vegna áhuga á framkvæmdum, auðveldara aðgengi að svæðum og fleiri viðskiptatengdum ferðum. En umhverfisáhrif virkjunar gætu einnig haft þau áhrif að einhverjum ferðamönnum kann að þykja svæðið síður áhugavert en áður. Ferðamenn geta komist til Austurlands á bíl, með rútu eða flugvél. Flugvöllur er á Egilsstöðum, sem jafnframt er varaflugvöllur fyrir alþjóðaflug, og frá Egilsstöðum eru góðar vegatengingar við flest svæði á Austurlandi.

Úr áfangaskýrslu um vísa og grunnástand frá apríl 2005