Fara í efni

Framvinda

 
Sjálfbærni.is

Mynd 1.  Hlutfall vinnuafls á Austurlandi sem starfar fyrir Fjarðaál og Landsvirkjun.

Uppfært: 24. maí 2024
Heimildir: Hagstofa Íslands (2024), Alcoa Fjarðaál (2008-2024) og Landsvirkjun (2008-2024)

Vöktunaráætlun og markmið

Hvað er mælt?
  • Hlutfall vinnuafls á Austurlandi sem starfar fyrir Fjarðaál og Landsvirkjun. (Áhrif framkvæmda: óbein).
Áætlun um vöktun
  • Upplýsingar frá Landsvirkjun og Fjarðaáli bornar saman við upplýsingar Vinnumálastofnunar um vinnuafl á Austurlandi. Þetta verði gert árlega.
Markmið
  • Rekstrartími: Hlutfall mun minnka með tímanum.
Mögulegar viðbragðsaðgerðir

Á ekki við. Einungis er um vöktun að ræða.

Breytingar á vísi

Þessi vísir var upphaflega hluti af vísi númer 12.1 . Þá hét hann Vinnumarkaðurinn og má finna umfjöllun um hann undir því númeri í áfangaskýrslum verkefnisins frá 2005 og 2006.

Tvisvar hefur númeri vísis verið breytt.

Tafla 1. Breytingar á númeri og nafni vísi.
Ár Nr. Nafn vísis
2020 3.4.2 Hlutfall vinnuafls sem starfar fyrir Fjarðaál og Landsvirkjun
2007  1.12c Vinnumarkaðurinn

Grunnástand

Tafla 2.   Hlutfall vinnuafls á Austurlandi sem starfaði fyrir Landsvirkjun og Fjarðaál á árunum 2007 og 2008.
  Landsvirkjun Fjarðaál
2007   4,1%
2008 0,2% 6,0%

Forsendur fyrir vali á vísi

Mikilvægt er að viðhalda og auka fjölbreytni atvinnulífsins á áhrifasvæðum Fjarðaáls og Fljótsdalsstöðvar. Fjölbreytt atvinnulíf, sem þarf ekki að treysta of mikið á eina atvinnugrein, er stöðugra til lengri tíma litið en einhæft atvinnulíf. Fylgst er með atvinnu sem tengist framkvæmdum fyrirtækjanna með beinum hætti en einnig í öðrum greinum sem verða fyrir áhrifum af starfsemi þeirra. Hlutfall vinnuafls Fjarðaáls og Landsvirkjunar á Austurlandi er mælt til að meta að hve miklu leyti atvinnulífið byggir á störfum hjá þessum fyrirtækjum.

Úr áfangaskýrslu um vísa og grunnástand frá apríl 2005