Fara í efni

Framvinda

 
Sjálfbærni.is

Mynd 1.  Hlutfall keyptrar vöru og þjónustu á Íslandi af heildar vöru- og þjónustukaupum.

Becthel skilaði inn upplýsingum um heildarkostnað vegna kaupa á vöru og þjónustu árið 2005. Samtals 32,2% er kostnaður vegna vöru og þjónustu sem keypt hefur verið af íslenskum aðilum. Ekki er hægt að nálgast svipaðar upplýsingar hjá verktökum Kárahnjúkavirkjunar.

Uppfært: 1. mars 2023
Heimild:
Alcoa Fjarðaál (2016), Landsvirkjun (2023), Becthel  (2005)

Vöktunaráætlun og markmið

Hvað er mælt?

Hlutfall vöru og þjónustu (mælt í verðgildi í íslenskum krónum) sem Fjarðaál, Landsvirkjun og undirverktakar kaupa á Íslandi. (Áhrif framkvæmda: bein).

Áætlun um vöktun

Fjármálateymi Fjarðaáls og fjármálasvið Landsvirkjunar munu safna þessum upplýsingum árlega fyrir rekstartímann og óska eftir gögnum frá verktökum þar sem það er mögulegt.

Markmið

Alcoa, Landsvirkjun og verktakar hafa öll þá stefnu að taka hagstæðasta tilboði þegar aðföng eru keypt. Því er ekki viðeigandi að setja töluleg markmið en upplýsingum verður safnað og þeim miðlað.

Mögulegar viðbragsaðgerðir

Einungis er um vöktun að ræða.

Uppfært: 18.7.2016

Breytingar á vísi

Upprunalegur mælikvarði var: Hlutfall vöru og þjónustu (mælt í verðgildi í íslenskum krónum) sem Fjarðaál og Landsvirkjun kaupa af fyrirtækjum á Austurlandi og það hlutfall sem keypt er á Íslandi. Í þriðja áfanga var mælikvarðanum breytt þannig að "Austurland" var fjarlægt úr heiti vísis og mælikvarða. Ástæðan var sú að ekki var raunhæft að flokka á milli aðfanga á Íslandi og þeirra sem koma frá Austurlandi sérstaklega.


Þessi vísir var upphaflega númer 14.2. Þá hét hann Magn vöru og þjónustu framleitt á Austurlandi og á Íslandi og má finna umfjöllun um hann undir því númeri í áfangaskýrslum verkefnisins frá 2005 og 2006.

Tvisvar hefur númeri vísis verið breytt.

Tafla 1. Breytingar á nafni og númeri vísis.
Ár Nr. Nafn vísis
2020 4.3.4 Magn vöru og þjónustu framleitt á Íslandi
2007 3.4 Magn vöru og þjónustu framleitt á Íslandi

Grunnástand

Tafla 2.   Hlutfall keyptrar vöru og þjónustu á Íslandi af heildar vöru og þjónustukaupum á árinu 2007.
Alcoa Fjarðaál Landsvirkjun
79% 75%

Forsendur fyrir vali á vísi

Framkvæmdirnar á Austurlandi gætu haft umtalsverð jákvæð áhrif á íslenskt hagkerfi vegna kaupa á aðföngum, bæði vörum og þjónustu, frá íslenskum fyrirtækjum á Austurlandi og annars staðar. Margar starfsgreinar gætu þannig hagnast á framkvæmdunum bæði á byggingar- og rekstrartíma virkjunar og álvers. Ef of stór hluti tekna kemur frá sama aðilinum getur það dregið úr stöðugleika. Með því að fylgjast með þessari veltuaukningu er hægt að meta hversu mikið aðrar starfsgreinar treysta á viðskipti sem tengjast framkvæmdunum sem getur verið vísbending um sjálfbærni efnahagskerfisins.

Úr áfangaskýrslu um vísa og grunnástand frá apríl 2005