Fara í efni

Framvinda

Sjálfbærni.is
Mynd 1.  Meðalárslaun starfsfólks Fjarðaáls og Landsvirkjunar í samanburði við meðaltekjur fullvinnandi á Íslandi.

 

Uppfært: 13. apríl 2022
Heimild:
Alcoa Fjarðaál (2022), Landsvirkjun (2022) og Hagstofa Íslands (2022).

Vöktunaráætlun og markmið

Hvað er mælt?
  • Meðaltekjur starfsfólks Fjarðaáls og Landsvirkjunar í samanburði við aðrar atvinnugreinar á Austurlandi og Íslandi. (Áhrif framkvæmda: bein).
Áætlun um vöktun
  • Starfsmannasvið Landsvirkjunar og fjármálateymi Fjarðaáls safna þessum upplýsingum.  Samanburðartölur eru fengnar frá Hagstofu Íslands.
Markmið
  • Jafnt eða hærra en meðaltekjur í öðrum atvinnugreinum á Austurlandi.
Mögulegar viðbragðsaðgerðir

Á ekki við. Einungis er um vöktun að ræða.

Breytingar á vísi

Þessi vísir var upphaflega númer 6.1b og var þá hluti af vísi sem hét Tekjur íbúa.  Finna  má umfjöllun um hann undir því númeri í áfangaskýrslum verkefnisins frá 2005 og 2006.

Tvisvar hefur númeri vísis verið breytt.

Tafla 1. Breytingar á númeri og nafni vísis.
Ár Nr. Nafn vísis
2020 4.3.3 Tekjur starfsfólks
2007 1.14b Tekjur íbúa

Grunnástand

Tafla 2.   Meðalárslaun starfsfólks Fjarðaáls og Fljótsdalsstöðvar árið 2007 samanborið við meðalárslaun á Íslandi.
Ísland Alcoa Fjarðaál Fljótsdalsstöð
5,1 5,9 7,3

Forsendur fyrir vali á vísi

Meðaltekjur eru gagnlegur vísir til að bera saman fjárhagslega velferð á mismunandi svæðum.  Tilkoma Kárahnjúkavirkjunar og Fjarðaáls er líkleg til að hafa áhrif á meðaltekjur á Austurlandi. Starfsfólk og fjölskyldur þeirra munu fá beinar tekjur frá þeim fyrirtækjum sem standa að framkvæmdum. En áhrif framkvæmdanna á tekjur á svæðinu verða einnig óbein þar sem fjölmörg störf munu skapast innan fyrirtækja sem munu þjónusta þann aukna fjölda íbúa á svæðinu sem von er á í tengslum við framkvæmdir.

Úr áfangaskýrslu um vísa og grunnástand frá apríl 2005