Fara í efni

Framvinda

 
Sjálfbærni.is

Mynd 1. Íbúafjöldi á Austurlandi 2003-2024 (Múlaþing, Fjarðabyggð, Fljótsdalshreppur og Vopnafjarðarhreppur)a. Árið 2022 bættust Kynsegin/annað inn í tölfræðina hjá Hagstofunni og voru tölur uppfærðar miðað við þær breytingar.


 
Sjálfbærni.is
Mynd 2. Íbúafjöldi á Austurlandi 1998-2024 (Múlaþing, Fjarðabyggð, Fljótsdalshreppur og Vopnafjarðarhreppur)a sem hlutfall af heildarmannfjölda á Íslandi. 

 
Sjálfbærni.is

Mynd 3. Íbúaþróun á Íslandi og Austurlandi (Múlaþing, Fjarðabyggð, Fljótsdalshreppur og Vopnafjarðarhreppur)a frá árinu 1998 (Vísitala 1998 = 100).

a: Miðað er við sveitarfélagaskipan 1. janúar 2024

Hrágögn í Excel skjali

Uppfært: 27. mars 2024
Heimild: Hagstofa Íslands (2024). 

Vöktunaráætlun og markmið

Hvað er mælt?

Íbúafjöldi á Austurlandi. (Áhrif framkvæmda: afleidd).

Vöktunaráætlun

Upplýsingar tiltækar hjá Hagstofu Íslands. Þessum upplýsingum verður safnað árlega.

Væntingar

Hér eiga væntingar fremur við en markmið

Aukinn íbúafjöldi á Austurlandi.

Mögulegar viðbragðsaðgerðir

Á ekki við. Einungis er um vöktun að ræða.

Breytingar á vísi

Þessi vísir var upphaflega númer 1.1 . Þá hét hann Lýðfræðilegar breytingar á Austurlandi og má finna umfjöllun um hann undir því númeri í áfangaskýrslum verkefnisins frá 2005 og 2006.

Tvisvar hefur númeri vísis verið breytt.

Tafla 1. Breytingar á númeri og nafni vísis.
Ár Nr. Nafn vísis
2020 1.1.1 Íbúafjöldi
2007 1.11b Lýðfræðilegar breytingar á Austurlandi

Síðan öflun gagna hófst á þessum vísi hafa sveitarfélög sameinast og önnur dottið út úr útreikningum fyrir Austurland. Í júní 2021 voru þær tölur uppfærðar skv. nýjum tölum frá Hagstofu Íslands og var vísirinn endurreiknaður í heild sinni.

Grunnástand

Tafla 2. Yfirlit yfir mannfjölda á Austurlandib og hlutfall af heildarfjölda á Íslandi
Mannfjöldi á Austurlandi
  1998 1999 2000 2001 2002
Heildarfjöldi á Austurlandib 9.946 9.707 9.568 9.408 9.325
Hlutfall af heildarfjölda á Íslandi 3,65% 3,52% 3,43% 3,32% 3,25%

Sjálfbærni.is

Mynd 4. Ísland og Austurlandb, mannfjöldaþróun árin 1998-2002. Vísitala 1998=100

b: Miðað er við sveitarfélagaskipan 1. janúar 2021

Endurskoðað: 24. júní 2021
Heimild:
Hagstofa Íslands (2021). Mannfjöldi eftir kyni, aldri og sveitarfélögum 1998-2021 - Sveitarfélagaskipan 1. janúar 2021

Hrágögn í Excel skjali

Forsendur fyrir vali á vísi

Tilkoma Kárahnjúkavirkjunar og álvers Fjarðaáls gæti leitt til breytinga á fjölda og samsetningu íbúa á Austurlandi og í einstökum sveitarfélögum bæði á byggingartíma og rekstartíma virkjunar og álvers. Þessar breytingar hafa bæði bein og óbein áhrif. Fólk flytur á svæðið til að vinna hjá Landsvirkjun, Fjarðaáli eða verktökum á þeirra vegum og ný störf verða til hjá fyrirtækjum í þjónustu og verslun í tengslum við þann efnahagsuppgang sem framkvæmdirnar skapa á svæðinu.

Úr áfangaskýrslu um vísa og grunnástand frá apríl 2005

Ítarefni

1.1.1 - Íbúafjöldi - Hrágögn 2024

1.1.1 - Íbúafjöldi - Hrágögn 2024

2024

Hrágögn vísis 1.1.1 Íbúafjöldi.

Hægt er að skoða meira ítarefni sem snýr að vísinum með því að smella á hlekkinn hér fyrir ofan.

Forsíðumynd vísis
Eigandi: Fljótsdalshérað
Ljósmyndari: Ingunn Þráinsdóttir