Fara í efni

Framvinda

Sjálfbærni.is

Mynd 1. Íbúafjöldi á Miðausturlandi 2003-2020 Seyðisfjörður, Fjarðabyggð, Fljótsdalshreppur, Borgarfjarðarhreppur, Fljótsdalshérað)a.


Sjálfbærni.is
Mynd 2. Íbúafjöldi á Austurlandi (Seyðisfjörður, Fjarðabyggð, Vopnafjarðarhreppur, Fljótsdalshreppur, Borgarfjarðarhreppur, Djúpavogshreppur, Fljótsdalshérað, Sveitarfélagið Hornafjörður)a sem hlutfall af heildarmannfjölda á Íslandi. 

Sjálfbærni.is

Mynd 3. Íbúaþróun á Íslandi og Austurlandi (Seyðisfjörður, Fjarðabyggð, Vopnafjarðarhreppur, Fljótsdalshreppur, Borgarfjarðarhreppur, Djúpavogshreppur, Fljótsdalshérað, Sveitarfélagið Hornafjörður) frá árinu 1998 (Vísitala 1998 = 100).

a: Miðað er við sveitarfélagaskipan 1. janúar 2020

Hrágögn í Excel skjali

Uppfært: 21. apríl 2020
Heimild: Hagstofa Íslands (2020). 

Vöktunaráætlun og markmið

Hvað er mælt?

Íbúafjöldi á Austurlandi. (Áhrif framkvæmda: afleidd).

Vöktunaráætlun

Upplýsingar tiltækar hjá Hagstofu Íslands. Þessum upplýsingum verður safnað árlega.

Væntingar

Hér eiga væntingar fremur við en markmið

Aukinn íbúafjöldi á Austurlandi.

Mögulegar viðbragðsaðgerðir

Á ekki við. Einungis er um vöktun að ræða.

Breytingar á vísi

Þessi vísir var upphaflega númer 1.1 . Þá hét hann Lýðfræðilegar breytingar á Austurlandi og má finna umfjöllun um hann undir því númeri í áfangaskýrslum verkefnisins frá 2005 og 2006.

Tvisvar hefur númeri vísis verið breytt.

Tafla 1. Breytingar á númeri og nafni vísis.
Ár Nr. Nafn vísis
2020 1.1.1 Íbúafjöldi
2007 1.11b Lýðfræðilegar breytingar á Austurlandi

Grunnástand

Tafla 2. Yfirlit yfir mannfjölda á Austurlandi og hlutfall af heildarfjölda á Íslandi
Mannfjöldi á Austurlandi
  1998 1999 2000 2001 2002
Heildarfjöldi á Austurlandi 12.285 12.177 11.930 11.798 11.758
Hlutfall af heildarfjölda á Íslandi 4,4% 4,3% 4,2% 4,1% 4,0%

Sjálfbærni.is
Mynd 4. Ísland og Austurland, mannfjöldaþróun árin 1998-2002. Vísitala 1998=100

 

Endurskoðað: 5. mars 2020
Heimild:
Hagstofa Íslands (2020). Mannfjöldi eftir sveitarfélögum 1. desember 1990-2004 - Endanlegar

Hrágögn í Excel skjali

Forsendur fyrir vali á vísi

Tilkoma Kárahnjúkavirkjunar og álvers Fjarðaáls gæti leitt til breytinga á fjölda og samsetningu íbúa á Austurlandi og í einstökum sveitarfélögum bæði á byggingartíma og rekstartíma virkjunar og álvers. Þessar breytingar hafa bæði bein og óbein áhrif. Fólk flytur á svæðið til að vinna hjá Landsvirkjun, Fjarðaáli eða verktökum á þeirra vegum og ný störf verða til hjá fyrirtækjum í þjónustu og verslun í tengslum við þann efnahagsuppgang sem framkvæmdirnar skapa á svæðinu.

Úr áfangaskýrslu um vísa og grunnástand frá apríl 2005

Ítarefni

Hægt er að skoða meira ítarefni sem snýr að vísinum með því að smella á hlekkinn hér fyrir ofan.

Forsíðumynd vísis
Eigandi: Fljótsdalshérað
Ljósmyndari: Ingunn Þráinsdóttir