Fara í efni

Framvinda

Mannfjöldatölur eru frá 1. janúar ár hvert.

Sjálfbærni.is
Mynd 1. Kynja- og aldurssamsetning íbúa á Austurlandi (Múlaþing, Fjarðabyggð, Fljótsdalshreppur og Vopnafjarðarhreppur) 1. janúar 2022.

Sjálfbærni.is

Mynd 2. Kynja- og aldurssamsetning íbúa á landinu í heild 1. janúar 2021.

Þróun mannfjöldapíramída frá 2003-2022 má skoða með því að smella hér.

Hrágögn í Excel skjali.


Byggðakjarnar

Hér má sjá kynja- og aldurssamsetningu á Austurlandi sundurliðaða eftir byggðakjörnum árin 2004, 2009, 2014 og 2019.

Hrágögn í Excel skjali.

Uppfært: 1. apríl 2022
Heimild: Hagstofa Íslands (2022).

Vöktunaráætlun og markmið

Hvað er mælt?

Kynja- og aldurssamsetning á Austurlandi borin saman við landið í heild. (Áhrif framkvæmda: afleidd).

Vöktunaráætlun

Upplýsingar frá Hagstofunni verða greindar á þann hátt að skoðað verður bæði aldurs- og kynjasamsetning íbúa á Austurlandi. Upplýsinga verður leitað hjá Byggðastofnun eða starfsmanni falið að vinna þessar upplýsingar upp úr gögnum frá Hagstofunni. Þessum upplýsingum verður safnað á fimm ára fresti.

Væntingar

Hér eiga væntingar fremur við en markmið

Jafnvægi í kynja- og aldurssamsetningu á Austurlandi borið saman við aldursdreifingu á landsvísu með aðhvarfsstuðulinn (r²) = 1.0

Mögulegar viðbragðsaðgerðir

Á ekki við. Einungis er um vöktun að ræða.

Breytingar á vísi

Þessi vísir var upphaflega númer 1.1 . Þá hét hann Lýðfræðilegar breytingar á Austurlandi og má finna umfjöllun um hann undir því númeri í áfangaskýrslum verkefnisins frá 2005 og 2006.

Tvisvar hefur númeri vísis verið breytt.

Tafla 1. Breytingar á númeri og nafni vísis.
Ár Nr. Nafn vísis
2020 1.1.2 Kynja- og aldurssamsetning
2007 1.11a Lýðfræðilegar breytingar á Austurlandi

Síðan öflun gagna hófst á þessum vísi hafa sveitarfélög sameinast og önnur dottið út úr útreikningum fyrir Austurland. Í júní 2021 voru þær tölur uppfærðar skv. nýjum tölum frá Hagstofu Íslands og var vísirinn endurreiknaður í heild sinni.

Grunnástand

Byggðastofnun hefur birt gögn sem sýna lýðfræðilega þróun á Austurlandi (Miðausturlandi) í samanburði við þróun á landsvísu. Þessar upplýsingar sýna að fólksflutningar eru mun meiri frá Austurlandi en til svæðisins. Einkum eru það ungar konur sem flytja burt og hefur þetta leitt til ójafnvægis í kyn- og aldurssamsetningu. Hlutfall kvenna á aldrinum 20-34 ára og karla á aldrinum 25-34 ára er lægra á Austurlandi en á landsvísu. Fjöldi barna er einnig undir landsmeðaltali.

Sjálfbærni.is
Mynd 3. Aldursdreifing á Austurlandi og Íslandi árið 2001
 

Endurskoðað: 9. júlí 2021
Heimild: 
Hagstofa Íslands (2021). 

Hrágögn í Excel skjali.

Forsendur fyrir vali á vísi

Jafnvægi í kynja- og aldurssamsetningu íbúa er vísbending um stöðugleika samfélaga. Hagvöxtur og fjölbreyttari atvinnutækifæri á höfuðborgarsvæðinu hafa haft áhrif á kynja- og aldurssamsetningu margra sveitarfélaga á landsbyggðinni, þ.m.t. á Austurlandi. Í skýrslu um samfélagsleg áhrif álvers í Reyðarfirði eru þessi áhrif tengd takmörkuðum atvinnutækifærum og háu hlutfalli láglaunastarfa á Austurlandi.

Úr áfangaskýrslu um vísa og grunnástand frá apríl 2005

Ítarefni

1.1.2 - Kynja- og aldurssamsetning - Hrágögn 2022

1.1.2 - Kynja- og aldurssamsetning - Hrágögn 2022

2022

Hrágögn fyrir mannfjölda á Austurlandi mv. Ísland 2003-2022

Hægt er að skoða meira ítarefni sem snýr að vísinum með því að smella á hlekkinn hér fyrir ofan.