Fara í efni

Framvinda

 
Sjálfbærni.is

Mynd 1. Hlutfall starfsfólks sem starfar við kennslu án kennsluréttinda á árunum 2003 - 2020. (Ath! árið 2004-2006 eru 2 starfsmenn Kárahnjúkaskóla ekki meðtaldir).

Uppfært: 28. júlí 2023
Heimild: Hagstofa Íslands (2023)

Vöktunaráætlun og markmið

Hvað er mælt?

Hlutfall starfsfólks við kennslu án kennsluréttinda á Austurlandi borið saman við á landsvísu. (Áhrif framkvæmda: afleidd)

Áætlun um vöktun

Upplýsingar eru sóttar árlega á heimasíðu Hagstofu Íslands.

Markmið/væntingar

Hlutfall starfsfólks við kennslu án kennsluréttinda á Austurlandi lægra eða jafnt og á landsvísu.

Mögulegar viðbragðsaðgerðir

Á ekki við. Einungis er um vöktun að ræða.

Breytingar á vísi

Á ársfundi verkefnisins 8. maí 2018 var eftirfarandi breyting á orðalagi við mælingar samþykkt.

Tafla 1. Breytingar á vísi samþykktar á ársfundi 2018
Texti fyrir breytingu Texti eftir breytingu

Hlutfall grunnskólakennara án réttinda á Austurlandi borið saman við á landsvísu.

Hlutfall starfsfólks við kennslu án kennsluréttinda á Austurlandi borið saman við á landsvísu.

Rökstuðningur breytinga: Grunnskólakennari er lögverndað starfsheiti og því ekkert til sem heitir grunnskólakennari án réttinda.


Þessi vísir var upphaflega númer 7.2. Þá hét hann Gæði skóla og má finna umfjöllun um hann undir því númeri í áfangaskýrslum verkefnisins frá 2005 og 2006.

Tvisvar hefur númeri vísis verið breytt.

Tafla 2. Breytingar á númeri og nafni vísis.
Ár Nr. Nafn vísis
2020 1.3.2 Starfsfólk við kennslu
2007 1.17b Gæði skóla

 

Grunnástand

Sjálfbærni.is
Mynd 2. Hlutfall starfsfólks án kennsluréttinda eftir landssvæðum (2003). Heimild: Hagstofa Íslands.

Forsendur fyrir vali á vísi

Tilkoma nýrra og stórra fyrirtækja getur leitt til breytinga í skólum í nálægum byggðum. Fólksfjölgun á svæðinu bæði á byggingar- og rekstrartíma mun auka álag á grunnskóla sveitarfélagana þar sem börnum mun fjölga. Beinu áhrifin eru vegna þeirra sem flytja til svæðisins vegna vinnu við Fljótsdalsstöð og Fjarðaál en óbein áhrif eru vegna fólks sem flytur á svæðið vegna atvinnutækifæra sem skapast óbeint í tengslum við fyrirtækin. Verkefni skólanna verður því að viðhalda gæðum skólastarfs fyrir sífellt stærri nemendahóp, sem hugsanlega mun einnig hafa fjölbreyttari menningarlegan bakgrunn en núverandi nemendur.

Úr áfangaskýrslu um vísa og grunnástand frá apríl 2005