Fara í efni

Framvinda

Mengunarefni í dýralífi sjávar í Reyðarfirði 2020

Styrkur þungmálma í kræklingi var lægri eða sambærilegur og árið 2015. Öll gildi mældust unidr lægstu íslensku neysluviðmiðum. Styrkjur PAH efna í kræklingi mældist lægri en árið 2015 og undir íslenskum neysluviðmiðum. Út frá dreifingarmynstri er ekki hægt að draga ályktanir um eina uppsprettu mengunar.  Mælingar eru gerðar á 5 ára fresti.

Árið 2010 fór fram rannsókn á mengunarefnum í dýralífi sjávar. Greind voru PAH 16 efni og þungmálmar í kræklingi, burstaormum og leirpípum. Sýnin voru tekin af fyrirfram skilgreindum sýnatökustöðum og niðurstöður efnagreininga bornar saman við niðurstöður Hafrannsóknunarstofnunar á grunnástandi frá árinu 2000.

Niðurstöður sýndu ekki marktæka hækkun á PAH efnum eða þungmálmum, og mörk þeirra voru í öllum tilfellum undir mörkum reglugerðar nr. 265/2010 um gildistöku reglugerðar framkvæmdarstjórnarinnar (EB) nr. 1881/2006 um hámarksgildi fyrir tiltekin aðskotaefni í matvælum.

Starfsemi Alcoa Fjarðaráls virðist ekki hafa marktæk áhrif á hækkun PAH efna eða þungmálma í dýralífi sjávar við Reyðarfjörð. Nánari upplýsingar er að finna í skýrslu HRV frá desember 2010.

Skýrsla Náttúrustofu Austurlands og Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands fyrir Alcoa Fjarðaál um Mengunarefni í dýralífi sjávar 2015.

Smellið hér til að sækja eintak af skýrslunni.

Vöktunaráætlun og markmið

Hvað er mælt?

Styrkur PAH efna (μg/g) og þungmálma (ppm) í lindýrum á völdum stöðum í Reyðarfirði. (Áhrif framkvæmda: óbein).

Sýnatökustöðvar kræklinga í fjöru í Reyðarfirði (nr. 1-14) og burstaorma (nr. 16).

Áætlun um vöktun

Sýni verða tekin af botndýralífi (þ.á.m. lindýrum). Þeim verður safnað á skilgreindum sýnatökustöðum og kannaður styrkur PAH-16. Upplýsingum verður safnað á fimm ára fresti.

Markmið

Markmið verður ákvarðað þegar niðurstöður úr grunnrannsóknum liggja fyrir.

Mögulegar viðbragðsaðgerðir

Alcoa hefur umhverfisstefnu sem er sett til að virða umhverfið. Einnig setja lög og reglur þá umgjörð sem fyrirtækið starfar í samræmi við.

Sjá nánar:
Alcoa og umhverfið

Breytingar á vísi

Þessi vísir var upphaflega númer 22.1 . Þá hét hann Mengunarefni í dýralífi sjávar og má finna umfjöllun um hann undir því númeri í áfangaskýrslum verkefnisins frá 2005 og 2006.

Tvisvar hefur númeri vísis verið breytt.

Tafla 1. Breytingar á númeri og nafni vísis.
Ár Nr. Nafn vísis
2020 2.4.1 Mengunarefni í dýralífi sjávar
2007 2.24 Mengunarefni í dýralífi sjávar

Grunnástand

Rannsóknir á straumum, umhverfisþáttum og lífríki sjávar í Reyðarfirði frá júlí til október 2000Upplýsingar um grunnástand eru aðgengilegar í skýrslu Hafrannsóknarstofnunar frá árinu 2000.

Smellið hér til að sækja eintak af skýrslunni.

Forsendur fyrir vali á vísi

Vistkerfi sjávar nálægt Íslandsströndum er einstakt og fjölbreytt. Framleiðsla Fjarðaáls hefur í för með sér að fráveituvatn þarf að losa í vatnsfarvegi í nágrenni álversins. Fráveituvatnið gæti haft áhrif á sjávardýralíf í Reyðarfirði vegna þess að fráveituvatn gæti blandast því vatni sem fyrir er á svæðinu. Þannig gæti efnainnihald vatnsins breyst og sú breyting haft áhrif á dýralíf. Hagkerfi Austurlands byggir á nýtingu sjávarfangs og er því viðkvæmt fyrir öllum breytingum sem kunna að verða á vistkerfi sjávar.

Úr áfangaskýrslu um vísa og grunnástand frá apríl 2005

Ítarefni

Botndýr og kræklingar

Botndýr og kræklingar

2015
Markmið rannsóknarinnar er að meta hugsanleg mengunaráhrif álvers Alcoa Fjarðaáls á lífríki sjávar í Reyðarfirði. Grunnaástand á PAH-16 efnum var kannað árið 2000 í kræklingi og burstaormum (Hafsteinn G. Guðfinnsson o.fl., 2001) og endurtekið árið 2010, auk þess voru þungmálmar mældir það ár (HRV, 2010). Hér verður greint frá niðurstöðum vöktunarmælinga á sýnum frá 2015 og niðurstöður bornar saman við fyrri mælingar.

Skýrsla Hafrannsóknarstofnunar fyrir Reyðarál 2000. Rannsóknir á straumum, umhverfisþáttum og lífríki sjávar í Reyðarfirði frá júlí-október árið 2000.

Sækja skýrslu