Fara í efni

Framvinda

 
Sjálfbærni.is

Mynd 1: Meðaltekjur á Austurlandi samanborið við landið allt. Upplýsingarnar eru fengnar úr skattgrunnskrá. Í skránni eru reiknaðar meðal­atvinnu­tekjur á alla Íslendinga, 16 ára og eldri, reiknað út frá vísitölu neysluverðs með grunn 1988.

Uppfært 24. maí 2024
Heimild: Vefur Ríkisskattstjóra. 

Vöktunaráætlun og markmið

Hvað er mælt?

Meðaltekjur á Austurlandi bornar saman við meðaltekjur á landsvísu. (Áhrif framkvæmd: afleidd).

Áætlun um vöktun

Hagstofa Íslands birtir reglulega upplýsingar um meðaltekjur á landsvísu, skipt niður eftir landssvæðum.

Markmið

Jafnt eða hærra en meðaltal á landsvísu.

Mögulegar viðbragðsaðgerðir

Á ekki við. Einungis er um vöktun að ræða.

Breytingar á vísi

Þessi vísir var upphaflega númer 6.1a . Þá hét hann Tekjur íbúa og má finna umfjöllun um hann undir því númeri í áfangaskýrslum verkefnisins frá 2005 og 2006.

Tvisvar hefur númeri vísis verið breytt.

Tafla 1. Breytingar á númeri og nafni vísis.
Ár Nr. Nafn vísis
2020 3.1.1 Meðaltekjur á Austurlandi
2007 1.14a Tekjur íbúa

Grunnástand

Hagstofa Íslands safnar gögnum um meðaltekjur á ári. Í upplýsingum um grunnástand fyrir sjálfbærniverkefnið er að finna tölur frá 1999 og 2002 til að sýna þróun eins og hún var áður en framkvæmdir hófust, en meðaltekjur á öllum landshlutum hafa hækkað umtalsvert á þessu tímabili. Tekjur á austurlandi eru nokkuð lægri en tekjur á höfuðborgarsvæðinu. Þetta á þó við um flest svæði utan suðvesturshornsins og meðaltekjur á Austurlandi eru reyndar heldur hærri en á öðrum svæðum utan höfuðborgarinnar.

Forsendur fyrir vali á vísi

Meðaltekjur eru gagnlegur vísir til að bera saman fjárhagslega velferð á mismunandi svæðum. Tilkoma Kárahnjúkavirkjunar og Fjarðaáls er líkleg til að hafa áhrif á meðaltekjur á Austurlandi. Starfsfólk og fjölskyldur þeirra munu fá beinar tekjur frá þeim fyrirtækjum sem standa að framkvæmdum. En áhrif framkvæmdanna á tekjur á svæðinu verða einnig óbein þar sem fjölmörg störf munu skapast innan fyrirtækja sem munu þjónusta þann aukna fjölda íbúa á svæðinu sem von er á í tengslum við framkvæmdir.

Úr áfangaskýrslu um vísa og grunnástand frá apríl 2005