Fara í efni

Framvinda

 
Sjálfbærni.is
Mynd 1.   Fjöldi atvika á ári með lekum yfir 20 lítra og lekum yfir 100 lítra bæði á landi (virkjun og álver) og frá flutningaskipum sem eru við festar í höfn Fjarðabyggðar.  Ath ekkert tilfelli leka yfir 100l hefur komið upp hjá Fljótsdalsstöð á þessum tíma.

 

Uppfært: 31. mars 2023
Heimild: Alcoa Fjarðaál og Landsvirkjun, 2009-2023.

Vöktunaráætlun og markmið

Hvað er mælt?

Fjölda atvika á ári með lekum yfir 20 lítra og lekum yfir 100 lítra bæði á landi (virkjun og álver) og frá flutningaskipum sem eru við festar í höfn Fjarðabyggðar. (Áhrif framkvæmda: bein).

Áætlun um vöktun

Skráning atvika

  • Fljótsdalsstöð: Stöðvarstjóri sér um að hvert atvik er skráð.
  • Fjarðaál: Umhverfis-, öryggis- og heilsuteymi sér um að hvert atvik er skráð.

Markmið

Fljótsdalsstöð og Fjarðaál:

  • 0 lekar yfir 20 lítrar
  • 0 lekar yfir 100 lítrar
Mögulegar viðbragðsaðgerðir

Öryggisreglur og eftirlit eiga að hafa áhrif á að meðferð olíu og efna sé með þeim hætti að ekki verði mengun.

Breytingar á vísi

Á ársfundi verkefnisins 30. apríl 2019 var eftirfarandi breyting samþykkt:

Tafla 1.  Breytingar á vísi, samþykktar á ársfundi verkefnisins árið 2019
Texti fyrir breytingu Texti eftir breytingu
Hvað er mælt:

· Fjölda atvika á ári með lekum yfir 20 lítra og lekum yfir 2000 lítra bæði á landi (virkjun og álver) og frá flutningaskipum sem eru við festar í höfn Fjarðabyggðar. (Áhrif framkvæmda: bein).

Markmið

0 lekar yfir 20 lítrar – 0 lekar yfir 2.000 lítrar

Hvað er mælt:

· Fjölda atvika á ári með lekum yfir 20 lítra og lekum yfir 100 lítra bæði á landi (virkjun og álver) og frá flutningaskipum sem eru við festar í höfn Fjarðabyggðar. (Áhrif framkvæmda: bein)

Markmið

0 lekar yfir 20 lítrar – 0 lekar yfir 100 lítrar

Rökstuðningur breytinga: Samkvæmt íslenskri reglugerð um varnir gegn olíumengun frá starfsemi á landi 884/2017 - 61. gr. er viðmið 100 lítrar en grunnviðmið Alcoa er 20 lítrar.


Þessi vísir var upphaflega númer 22.3. Þá hét hann Olíu- og efnalekar sem tengjast framkvæmdum og má finna umfjöllun um hann undir því númeri í áfangaskýrslum verkefnisins frá 2005 og 2006.

Tvisvar hefur númeri vísis verið breytt.

Tafla 2. Breytingar á númeri og nafni vísis.
Ár Nr. Nafn vísis
2020 4.4.4 Olíu- og efnalekar
2007 2.9 Olíu- og efnalekar sem tengjast framkvæmduma

a:  Á stýrihópsfundi 3. febrúar 2011 var rætt um nafn vísis ,,Olíu- og efnalekar sem tengjast framkvæmdum“ þar sem olíu- og efnalekar geta líka átt sér stað vegna starfsemi, ekki bara vegna framkvæmda. Var lagt til að heiti og mælingum í ,,Olíu- og efnalekar vegna framkvæmda og starfsemi“. Var þessi breyting samþykkt.

Grunnástand

Á árinu 2007 voru engir olíu- og efnalekar hjá Alcoa Fjarðaál og Fljótsdalsstöð.

Forsendur fyrir vali á vísi

Olíu- og efnalekar geta valdið skemmdum á vistkerfum. Varúðarráðstafanir til að koma í veg fyrir olíu- og efnaleka á vinnusvæðum og þar sem skip liggja við festar eru mikilvægar til að vernda vistkerfi fyrir hugsanlegum skaða. Þetta er ekki síst mikilvægt í því ljósi að heilbrigði vistkerfis sjávar skiptir miklu máli fyrir atvinnulíf á Austurlandi.

Úr áfangaskýrslu um vísa og grunnástand frá apríl 2005