Fara í efni

Framvinda

Landsvirkjun og Alcoa hafa látið Capacent gera ánægjukönnun á meðal starfsfólks fyrirtækjanna undanfarin ár og má sjá niðurstöðurnar hér fyrir neðan.  Einkunnarskalinn í könnuninni er á bilinu 0 til 5. Ekki var gerð könnun hjá Fjarðaáli 2009 og ekki var gerð könnun hjá Landsvirkjun árin 2010 og 2012.

Sjálfbærni.is

Mynd 1.  Svör við spurningunum:  "Á heildina litið er ég ánægð(ur) með Alcoa Fjarðaál sem vinnustað" og "Á heildina litið er ég ánægð(ur) í starfi mínu hjá Landsvirkjun" eftir því sem við á.

Meðaleinkunn fyrirtækja sem taka þátt:

Capacent Gallup gefur út meðaltal gagnabanka sem lýsir meðaltali þeirra fyrirtækja sem taka þátt í könnunum hjá þeim á 5 ára tímabili. Gagnabankinn er uppfærður 1 – 2 á ári og breytast þá meðaltalstölur. Oftast eru breytingar mjög litlar (0,01 – 0,03).

Samanburðarbil Capacent/Gallup:
Styrkleikabil: Fullyrðing fær meðaltalið 4,2 eða hærra á kvarðanum 1-5.
Starfshæft bil: Fullyrðing fær meðaltalið á bilinu 3,7- 4,19 á kvarðanum 1-5.
Aðgerðabil: Fullyrðing fær meðaltalið 3,69 eða lægra á kvarðanum 1-5.

Uppfært: 15. apríl 2020
Heimild: Landsvirkjun og Alcoa Fjarðaál. 

Vöktunaráætlun og markmið

Hvað er mælt?
  • Reglubundin könnun Fjarðaáls og Landsvirkjunar meðal starfsfólks um ánægju með starf og vinnustað (áhrif framkvæmda: bein).
Áætlun um vöktun
  • Capacent Gallup sér um að gera kannanir innan fyrirtækjanna. Gögnum verður safnað árlega.
Markmið
  • Fljótsdalsstöð: 4,2 eða hærra á mælikvarða Gallup.
  • Fjarðaál: 4,2 eða hærra á mælikvarða Gallup.
Mögulegar viðbragðsaðgerðir

Fyrirtækin hafa starfsmannastefnur sem stuðla að ánægju starfsfólks:

Breytingar á vísi

Þessi vísir var upphaflega númer 3.1 . Þá hét hann Ánægja starfsfólks Fjarðaáls og Landsvirkjunar og má finna umfjöllun um hann undir því númeri í áfangaskýrslum verkefnisins frá 2005 og 2006.

Tvisvar hefur númeri vísis verið breytt.

Tafla 1. Breytingar á númeri og nafni vísis.
Ár Nr. Nafn vísis
2020 4.1.2 Starfsánægja
2007 1.2 Ánægja starfsfólks

Á ársfundi Sjálfbærniverkefnisins 2014 var samþykkt breytingatillaga á vísinum.

Áætlun um vöktun var:   Gallup sér um að gera kannanir innan fyrirtækja og einnig verður stuðst við kannanir VR. Gögnum verður safnað árlega.

Ný áætlun um vöktun:   Capacent Gallup sér um að gera kannanir innan fyrirtækjanna. Gögnum verður safnað árlega.

Markmið voru:

  • Fljótsdalsstöð: 4,2 eða hærra á mælikvarða Gallup ( vera á bláu svæði í styrkleikabili)
  • Fjarðaál: Vera meðal fimm hæstu á landsvísu í könnun VR

Ný markmið:

  • Fljótsdalsstöð: 4,2 eða hærra á Gallup kvarða
  • Fjarðaál: 4,2 eða hærra á Gallup kvarða

Grunnástand

Tafla 2. Grunnástand yfir starfsánægju
Starfsánægja 2008
Landsvirkjun, allir starfsmenn 4,31
Landsvirkjun, starfsmenn Fljótsdalsstöðvar 4,40
Alcoa Fjarðaál, allir starfsmenn 4,07
Meðaltal gagnabanka Capacent 4,22

Forsendur fyrir vali á vísi

Fjarðaál og Landsvirkjun geta haft bein áhrif á vellíðan starfsmanna sinna. Starfsfólk sem er ánægt í starfi og sátt við vinnustaðinn er líklegra til að haldast lengur í starfi. Langur starfsaldur hefur jákvæð áhrif á efnahagslegan stöðugleika á áhrifasvæði Kárahnjúkavirkjunar og Fjarðaáls. Með reglulegum könnunum um vinnustaðinn og ánægju í starfi geta Fjarðaál og Landsvirkjun fylgst með viðhorfum starfsmanna og brugðist við ef niðurstöður kalla á úrbætur

Úr áfangaskýrslu um vísa og grunnástand frá apríl 2005.