Fara í efni

Framvinda

Landsvirkjun og Alcoa hafa látið Capacent gera ánægjukönnun á meðal starfsfólks fyrirtækjanna undanfarin ár og má sjá niðurstöðurnar hér fyrir neðan.  Einkunnarskalinn í könnuninni er á bilinu 0 til 5. Ekki var gerð könnun hjá Fjarðaáli 2009 og ekki var gerð könnun hjá Landsvirkjun árin 2010 og 2012.

Sjálfbærni.is

Mynd 1.  Svör við spurningunum:  "Á heildina litið er ég ánægð(ur) með Alcoa Fjarðaál sem vinnustað" og "Á heildina litið er ég ánægð(ur) í starfi mínu hjá Landsvirkjun" eftir því sem við á.

Meðaleinkunn fyrirtækja sem taka þátt:

Capacent Gallup gefur út meðaltal gagnabanka sem lýsir meðaltali þeirra fyrirtækja sem taka þátt í könnunum hjá þeim á 5 ára tímabili. Gagnabankinn er uppfærður 1 – 2 á ári og breytast þá meðaltalstölur. Oftast eru breytingar mjög litlar (0,01 – 0,03).

Samanburðarbil Capacent/Gallup:
Styrkleikabil: Fullyrðing fær meðaltalið 4,2 eða hærra á kvarðanum 1-5.
Starfshæft bil: Fullyrðing fær meðaltalið á bilinu 3,7- 4,19 á kvarðanum 1-5.
Aðgerðabil: Fullyrðing fær meðaltalið 3,69 eða lægra á kvarðanum 1-5.

Uppfært: 7. apríl 2022
Heimild: Landsvirkjun og Alcoa Fjarðaál. 

Vöktunaráætlun og markmið

Hvað er mælt?

Reglubundin könnun Fjarðaáls og Landsvirkjunar meðal starfsfólks um ánægju með starf og vinnustað (áhrif framkvæmda: bein).

Áætlun um vöktun

Capacent Gallup sér um að gera kannanir innan fyrirtækjanna. Gögnum verður safnað árlega.

Markmið
  • Fljótsdalsstöð: 4,2 eða hærra á mælikvarða Gallup.
  • Fjarðaál: 4,2 eða hærra á mælikvarða Gallup.
Mögulegar viðbragðsaðgerðir

Fyrirtækin hafa starfsmannastefnur sem stuðla að ánægju starfsfólks:

Breytingar á vísi

Á ársfundi verkefnisins 2014 var samþykkt breytingatillaga á vísinum.

Tafla 1. Breytingar á vísi samþykktar á ársfundi 2014
Texti fyrir breytingu Texti eftir breytingu
Áætlun um vöktun:
  • Gallup sér um að gera kannanir innan fyrirtækja og einnig verður stuðst við kannanir VR. Gögnum verður safnað árlega.
Markmið
  • Fljótsdalsstöð: 4,2 eða hærra á mælikvarða Gallup ( vera á bláu svæði í styrkleikabili)
  • Fjarðaál: Vera meðal fimm hæstu á landsvísu í könnun VR
Áætlun um vöktun:

Capacent Gallup sér um að gera kannanir innan fyrirtækjanna. Gögnum verður safnað árlega.

Markmið:
  • Fljótsdalsstöð: 4,2 eða hærra á Gallup kvarða
  • Fjarðaál: 4,2 eða hærra á Gallup kvarða

Þessi vísir var upphaflega númer 3.1 . Þá hét hann Ánægja starfsfólks Fjarðaáls og Landsvirkjunar og má finna umfjöllun um hann undir því númeri í áfangaskýrslum verkefnisins frá 2005 og 2006.

Tvisvar hefur númeri vísis verið breytt.

Tafla 2. Breytingar á númeri og nafni vísis.
Ár Nr. Nafn vísis
2020 4.1.2 Starfsánægja
2007 1.2 Ánægja starfsfólks

Grunnástand

Tafla 2. Grunnástand yfir starfsánægju
Starfsánægja 2008
Landsvirkjun, allir starfsmenn 4,31
Landsvirkjun, starfsmenn Fljótsdalsstöðvar 4,40
Alcoa Fjarðaál, allir starfsmenn 4,07
Meðaltal gagnabanka Capacent 4,22

Forsendur fyrir vali á vísi

Fjarðaál og Landsvirkjun geta haft bein áhrif á vellíðan starfsmanna sinna. Starfsfólk sem er ánægt í starfi og sátt við vinnustaðinn er líklegra til að haldast lengur í starfi. Langur starfsaldur hefur jákvæð áhrif á efnahagslegan stöðugleika á áhrifasvæði Kárahnjúkavirkjunar og Fjarðaáls. Með reglulegum könnunum um vinnustaðinn og ánægju í starfi geta Fjarðaál og Landsvirkjun fylgst með viðhorfum starfsmanna og brugðist við ef niðurstöður kalla á úrbætur

Úr áfangaskýrslu um vísa og grunnástand frá apríl 2005.